زبان بی احساس...

و شده مشکل و اشکال تمام این دنیا ، دلبرانی که نمی توانیم به آنها بگوییم که مجنون شدیم...
کاش آنقدر راحت می توانستیم به زبان اوریم جمله های قشنگ را ...
اما همین ماجرا شده است ، نقل مجلس تمام شکست های عاطفی ...
در ذهنم میگذرد این دوبیتی و ان را روی کاغذ حک می کنم ... ، برای انان که نگفتند و تنها هستند ...

پنجره های دلم سوی تو باز میشود
سوی تو ، سوی دلبر پُر راز میشود
عشق را رازی ندان نزد این عالم تار
آشکارا دلبری کردن نیاز میشود ...


فگار