نتیجه تصویری برای بهار باران


بهار بهت برخورد ...

داری میشی مثل پاییز ...

جذاب ، گیرا ، لطیف

نسیم امشب دلم برد...

هواتم که سرده ...

خوبه ها اما سعی کن گرم باشی با همه ...

مثل پاییز ... ، بزار تو هوات قدم بزنن ، هواتو خوب کن ...

ساده بهت بگم بترکون ... خیلیا دلشون خیلی وقته گرفته ، باز کن دلشون رو ...