سرباز واژه قشنگیست ، مثل عشق ، مثل غیرت ، مثل حفاظت ، مثل لب مرز شب تا صبح قدم زدن ...cafe-webniaz.ir
سربازها وقتی خدمت می کنند که عاشقند ، عاشق وطن ، عاشق ایران ، عاشق کارت پایان خدمت ...cafe-webniaz.ir
عاشق انتظارهای معشوق که لحظه به لحظه بیشتر میشود ، بیشتر و بیشتر و مست تر ...cafe-webniaz.ir
قدم زدن های کنار مرز ، زیباست ، چون حواست به تاریکی و ترس نیست ، حواست به بعد تاریکی است ، روشنی ، زیبایی ، رسیدن ...cafe-webniaz.ir
اما خدانکند یارت ، برود ، سرباز که یارش برود ، سرباز نیست ‌، انسانی بی قرار است ...http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/8.gif

به عشق همه سرباز های وطنم ایران....تقدیم به مردان مرد...cafe-webniaz.ir