نتیجه تصویری برای خدا

دلــم دوباره هــــوای نوشتن کردهhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif
یک شـــــب دیگه باتوcafe-webniaz.ir
با تـــــــــویی که در وجودم،قلبم،احساسم،جانم،سجودم،قنوتم،نفسم و با منیcafe-webniaz.ir
در هر دم و بازدم...cafe-webniaz.ir
دوستـــــــت دارم به قدر  کهکشان های هفت آســـــــمانت...cafe-webniaz.ir
خ د ا ج و نcafe-webniaz.ir