نتیجه تصویری برای چای داغ


از چای داغ متنفر بودم... cafe-webniaz.ir

زندگی با تو مرا اینگونه ساخت... cafe-webniaz.ir

از همان روز که از دست رفته ای... cafe-webniaz.ir

چای داغ ، بر زندگی ام پا گذاشت... cafe-webniaz.ir

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif