هر روز سماجت گنجشک ها را می بینم... cafe-webniaz.ir

سماجت آن غنچه های بی تاب برای گشایش...

سماجت ماه برای ماندن در دریای آبی... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/5.gif

سماجت قایق های سفید... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/19.gif

سماجت موج های پریشان در دریای خروشان... cafe-webniaz.ir

سماجت کلاغ های سیاه... cafe-webniaz.ir

سماجت صدای گنجشک های نشسته بر سیم های تیربرق استوار... cafe-webniaz.ir

سماجت ابر های بی باران... cafe-webniaz.ir

سماجت ... سماجت ... سماجت ... یعنی دل من برای تو ، هر ثانیه می تپد... cafe-webniaz.ir

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif


ارسال شده در پیج اینستاگرام...