کاش رابطه ها هم قانون داشت... cafe-webniaz.ir

قانونی بود برای محبت... که مضمونش این جمله بود... cafe-webniaz.ir

در یک رابطه میزان محبت تغییر نمی کند بلکه از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد... cafe-webniaz.ir

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif