یک قدم تا قلم سلام خوش آمدید به این وب لطفا دست نوشته هایم رو دنبال کنید تاریخ تولد وب 1395/4/7 این وب عضو باشگاه نویسندگان در ضمن کافیه توی گوگل ما رو به نام یک قدم تا قلم سرچ کنید تا وب ما برای شما باز بشه http://amin2002.mihanblog.com 2017-02-22T17:36:31+01:00 text/html 2017-02-22T14:02:42+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و چهارم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل24</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاسم برسم اخه من تدریس گیتار می کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 7/5 رفتم کلاس جلسه اول بود و باید بود با دانش اموزام هم اشنا می شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا ساعت 9 کلاس داشتم بعد از ورود به اموزشگاه و سلام و احوال پرسی با مدیریت اونجا و لیست اسامی رفتم و در کلاس رو باز کردم و داخل شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام کردم که یکی از شاگرد ها گفت : ببخشید دوستای دیگه میان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مشکلی نیست ما شروع می کنیم تا بیان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه خودشون رو معرفی کردن و بعد یکی دیگه از شاگردان هم اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود 9 نفر بودن ، 4 پسر و 4 دختر که دو دقیقه بعد یه دختر دیگه هم اومد وقتی در رو باز کرد دیدم که طناز هست ، لبخندی بهم زد و منم چشمکی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس اون روزم توش عشق معنا شد اونوقت که برا شاگردام گیتار می زدم با عشق بود مملو از عشق طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از کلاس که همه رفتن طناز رو به معلم های دیگه معرفی کردم و بعد بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میای بریم سینما ، دوتایی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-نمی دونم ، می خوام اما بابام نمی دونه که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یه زنگ به بابات بزن و بپرس ازش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ زد و بعدش ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-بابام قبول کرد ، کارد داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام اقای مهرانی ، خوبین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-بله ، سلامت باشی ، پسرم اگر بقدری که طناز شما رو دوست داره دوستش داری ، لازم نیست از من دیگه اجازه بگیرید طناز مال شماست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله من خیلی دوستش دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن رو که قطع کردم به طناز گفتم که بریم ، سوار موتور شدیم و مستقیم رفتیم به سینما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلیط رو گرفتیم و بعد رفتیم و داخل سالن شدیم دم در یه خانمی اومد جلو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خانم-سلام طناز خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام خانم علیپور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علیپور-به به ، ایشونن شاه داماد ، پسر ما که نتونست لیاقت شما رو داشته باشد ، ایشون دارن؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-بله ، خیلیم لیاقتشون بیشتر از منه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم طناز کلافه شد از دست این خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خانم محترم کافیه ، مزاحم نشین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و بدون خداحافظی از کنار این خانم رد شدیم و یه جا نشستیم و فیلم رو دیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدش طناز رو رسوندم و مامانم بهم زنگ زد که برم به مهمونیمون ، رفتم به مهمونی و رفتم داخل و بعد از سلام ، همه گفتن کی بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کجا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواستگاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما همه چیز و می دونیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی رو؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تسلیم شو بهتره ، مگه دوست نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم دوستش دارم ، پس تسلیم شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-قبول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه هورا کشیدن و شادی کردن ، پدرم تلفنش رو برداشت و زنگ زد به اقای مهرانی و قرار رو فردا شب گذاشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب به اتمام رسید و دل تو دلم نبود برای فردا که به معشقوقم می رسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا شد و حدود ساعت 6 بعد از ظهر که عسل بهم زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو برداشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-قراره امشب بری خواستگاری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم داره پشت تلفن گریه می کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا؟ ، چیزی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من طناز رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من برات اون رو برگردوندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-منم تشکر کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-زندگیت رو ازت می گیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قطع کردم بهم ریخته بودم اما شادی امشب رو با هیچ چیز نمی تونست ازم بگیره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از 3 ساعت رفتیم با فامیل به خواستگاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از اون چایی معروف اوردن و اینا فقط این شد بریم باهم صحبت کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم توی اتاق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کمی از ارزو هامون گفتیم و بعد رفتیم بیرون ، قرار گذاشتن که فردا بریم برا عقد اما قبلش گروه خون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه دغدغه هام تموم شده بود ، به عشقم رسیده بودم و زندگیم دیگه اخر خوشبختی بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب تا صبح به طناز و زندگیمون فکر کردم که از فردا شروع می شد ، عقد ، عروسی و ماه عسل و بعدش زندگی عاشقانه با عشقم و دنیام طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا هم رسید ، صبح رفتیم برای گروه خون ، قرار شد جوابش رو تا ساعت 11 دریافت کنیم ، رفتیم و ساعت 11 برگشتیم و بعدشم جواب ها رو گرفتیم و رفتیم برا خطبه عقد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دل تو دلم نبود تازه جواب های گروه خونمون هم مثبت بود...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خطبه عقد جاری شد و با انگیزه و ارزوهامون دوتایی بله رو گفتیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محرم شده بودیم دستش رو گرفتم و رفتیم با هم بعد از مجلس بیرون اومدیم و دستش توی دستام بود و تو راه سوار شدن به ماشین بودیم که عسل از اون طرف خیابون طناز رو صدا زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز هم رفت اون طرف خیابون اما من روبرو شون اون طرف خیابون نظاره گرشون بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز که به عسل رسید اون رو بغل کرد و عسلم بهش تبریک گفت اما 10 ثانیه بعد عسل بلند فریاد زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-امین من عاشقت بود و تو جواب رد بهم دادی پس اگر مال من نیستی برا کسی دیگه هم نباش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دست طناز رو کشید و دوتاییشون رسیدن وسط خیابون ، یه ماشین بزرگ باری هم باهاشون برخورد کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماتم زده بود و نتونستم بدوم برا نجات عشقم وقتی طناز رو دیدم که پر از خون هست دویدم به سمتش اما نوش دارویی بود بعد از مرگ سهراب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدم بالا سرش و سرش رو بالا گرفتم و روی پام گذاشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین دوست دارم به قدر تموم ثانیه هایی که باهات بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسی دور و بر نبود که محرم باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشقم رو بلند کردم و روی دست بردمش ، عسل و رها کرده بودم و حالم خوش نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشقم روی دستم داشت جون می داد طناز رو گذاشتم توی ماشین و سریع نشستم پشت فرمون و با تمام سرعت راه افتادم به طرف بیمارستان ، تمام هنرم و تو رانندگی برا طناز به نمایش گذاشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید برام پیش بینی شده بود از&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-20T10:55:49+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و سوم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل23</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون روز با تموم فکر و خیالات و رویاهاش گذشت و من و طناز بینمون جدایی افتاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل هم از فرداش کارش رو شروع کرد یعنی جاسوسی رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز به من خبر طناز رو می داد و می گفت که چه چیز هایی رو بهش گفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روز ها گذشت و گذشت و گذشت و گذشت ، و من با خیالش زندگی می کردم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار سال گذشت توی این چهار سال به جز اینکه عسل بهم خبر می داد چیزی رو از طناز نمی دونستم حتی نمی دونستم تو فکر منه یا کسی دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا اینکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار سال که گذشت ، تو روز 28 اذرماه توی اخرین روز های پاییز ، ساعت 9 شب از طرف عسل بهم یه پیام به دستم رسید ، هیچ وقت پیام نمی فرستاد با کنجکاوی پیام و باز کردم نوشته بود:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام امین اقا میشه بیای خونه محسن اینا الان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه زنگ بهش زدم ، گوشی رو برداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، سلام عسل خانم ، کاری هست بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-بیاید خونه محسن اینا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-یه خبر خوش هست بیاید حتما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن صدا رو بالا برد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-بیا من از فضولی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-گفتم که باشه میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم و بعد از 2 دقیقه رسیدم خونشون ، زنگ در رو زدم ، عسل اومد و در و باز کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-سلام ، خوبی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله ، زود بگو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-بیا تو محسنم خیلی وقته منتظره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم داخل خونشون به محسن سلام کردم و بعد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه زود بگین ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-طناز بهم گفت که خدا رو شناخته و خیلی خوشحال بود که به خواسته تو تونسته عمل کنه ، حالا کی قراره بهش زنگ بزنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچ وقت ، شما هم دوستیت رو باهاش قطع کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-امین چرا همه چیز رو بهم میریزی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن تموم کن ، مگه بخاطر من نقشه نمی کشی نمی خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-چرا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من هدفم از اول این بود که خدا رو به این دختر بشناسونم ، دیگه لطفا دوتاییتون کنار بکشید تا بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-باش ، هر جور راحتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-اما ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اما چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-یعنی دیگه برات مهم نیست و دوستش نداری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تمومش کنید همین.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلافاصله از اتاق محسن بیرون اومدم و از خونشون هم همین طور و سوار موتور شدم و رفتم به خونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9/5 رسیدم خونه ، کلافه بودم از زندگیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که دوباره عسل بهم زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، سلام ، بفرمایبد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-سلام ، میدونم کلافه ای اما باید یه چیز بهت بگم شاید به رگ غیرتت بر بخوره و به طناز زنگ بزنی ، این که میگم راست راسته ، طناز بهم گفت که امشب خواستگار داره و تا حالا بخاطر تو 10 تاشون رو مستقیم رد کرده ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عسل خانم من اون دختر خانم رو سپردم به خدا ، خدا اگر خواست بهم بر می گردونه ، دیگه هم در این باره با من صحبتی نکن ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-خدانگهدارت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و گرفتم خوابیدم ، برام دیگه مهم نبود ، شاید امشب برام همه چیز تموم میشد و عشقم برا همیشه از رویا هام جدا می شد ، تازه از همه مهم تر کلافه بودن از همه چیز بد تر بود برام ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا صبح که بلند شدم دیدم عسل نوشته:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز جوابش منفی بوده دیشب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفسم سر جاش اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امشب یه مهمونی فامیلی داشتیم که همه فامیل ها جمع می شدیم تو حیاط خونه قدیمی پدر بزرگ اینام...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جواب پیام عسل رو دادم و نوشتم:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تشکر عسل خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه سری به خونه محسن اینا زدم و کمی باهام حرف زد اما نمی خواستم به طناز زنگ بزنم چون فکر می کردم یک درصد طناز من رو نخواد و به خاطر ارتباطمون دوباره برگرده و نتونه بگه که نمی خوامت ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما رد کردن خواستگاراش چند فرصت عالی برای من بود شایدم می خواست ثابت کنه که هنوزم دوستم داره ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 6 رفتم به مهمونی ، توی یه سنی قرار گرفته بودم که دغدغه همه فامیل ازدواج من شده بود اخه همه همسنی های من توی فامیل داماد یا عروس شده بود حتی بعضی هاشون هم سنشون از من کمتر بود اما من نوه و نتیجه اول این خاندان داماد نشده بودم ، برا همین همه از فامیل های دور تا خواهر برادر های پدر و مادر بزرگم همه روی من کلیک کرده بودن و تا من رو می دیدن می گفتن: که باید داماد بشی حالاشم خیلی دیر شده.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از رسیدن به این مهمونی و حرف های اطرافیان که باید داماد بشی خیلی دیر شده رفتم و وضو گرفتم و نماز اولم که خوندم دیدم یکی از فامیلامون با یه لبخند پر حرف و پر معنی وارد اتاق شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فامیلمون-امین بیا خاله گوشیت داره زنگ میزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو که گرفتم و اسم مخاطب رو دیدم نوشته بود طناز ، البته خنده اش از عکس طناز بود و اسمش که فهمید منم یکی رو زیر سر دارم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فامیلمون هم رفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جواب دادم تلفن رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الووو ، سلام بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام ، خوبی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شما؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-طناز یا به قول شما خانم مهرانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم زدیم زیر خنده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خوبی عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره ، عشق من چطوره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خوبم ، طناز خیلی دلم برات تنگ شده بود و می خوام دیگه در کنارم باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-منم همین طور ، در ضمن به حرف عشقم گوش دادم و رفتم خدا رو شناختم ازت ممنونم که راهنماییم کردی و خدا رو به یادم انداختی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب وقتی رفتم و پیوستم به جمع فامیل ها همه نگاه ها به سمتم بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چیزی شده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی گفت مبارکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی دیگه گفت خانم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و حرف های دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از همه معذرت خواهی کردم و رفتم که به&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-17T07:50:14+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و دوم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/218 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل22</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-درک کن دیگه محسن ، دختر خاله محترمت درخواست دوستی به من داده دیشب و اینم شمارش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن شماره رو گرفت و دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-عسل به یه شرط نمیرم همه چیز و به خاله بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-بیای تو گروه من و امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من ارزومه با امین تو یه خط باشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-باید بخاطر ما با یه دختر مچ بشی و همه چیز زندگیش رو از زبونش بکشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-قبول ، بخاطر امین باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن چی تو سرته.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-به وقتش میگم ، اول بزار برا عسل همه چیز و بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماجرای من و طناز و از سیر تا پیاز برا عسل خانم گفت و اونم قبول کرد و قرار شد از دو الی سه روز دیگه بره و شروع کنه دوستی رو با طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدشم عسل خانم خداحافظی کرد و رفت خونشون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن فکرت خوبه اما من دلم شور میزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-شور چی؟ این دختره الان تو مشت ماست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه ، قبول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اصرار محسن شب و خونشون خوابیدم و چون موبایلم و خاموش کرده بودم با تلفن ثابت محسن زنگ زدم و خبر دادم اما رسید به این سوال که خانوادم گفتن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا رفتی ، چی شد ، طناز خیلی ناراحت بودا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-این دختر فعلا به درد من نمی خوره ، اگر توی زندگیتون اضافیم میتونم برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه عزیزم ، من گفتم برایی که زود تر به مرادت برسی و گرنه از خدامونه هنوز پسر خونه و مجرد و البته پیشمون باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من این دختر رو همراه با دین و یاد خدا می خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باشه هر جور راحتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس من خونه محسنم ، فردا میام خونه ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خداحافظ ، مواظب خودت باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو قطع کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-امین خان عصبانیتت رو سر خانوادت خالی نکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو بابا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن خندید و قرار شد تا صبح برنامه دوستی عسل و طناز و بچینیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب تا صبح نخوابیدم و تا نماز صبح اون برنامه رو چیدیم ، مو لای درزش نمی رفت.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از نماز صبح هم رفتم یه دو ساعتی خوابیدم و بعدشم از محسن تشکر و خداحافظی کردم و رفتم به خونمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی رسیدم مادرم برام صبحونه اورد ، خوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدای زنگ تلفن خونمون اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-امین بیا شماره خونه طنازه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ولش کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادر-بیا جواب بده ، بدو ببینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن و برداشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز با بغضی گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام ، چرا گوشیت خاموشه...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خب الان بفرمایید خانم مهرانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-دوباره شدم خانم مهرانی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حوصله ندارم دیگه زنگ نزنین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین به جون طناز این خواهشم و قبول کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-فردا بیا پارک دیشبی ، ساعت 6 ، بزار اخرین حرف هامو بهت بگم اگه دیگه دوستم نداری...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو قطع کردم و از مادرم خواستم دیگه گوشی و برنداره اگه شماره طناز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9 صبح زنگ زدم به محسن و قرار شد بریم پارک فلان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9/15 بود که رسیدم پارک محسنم بود و باهم رفتیم و نشستیم روی یکی از نیمکت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماجرا رو بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-پس عسل از پس فردا بره بهتره ، تو باید بری سر قرار چون می خواد حرف های اخرش و اون دختر بزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طبق معمول قبول کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم و رفتم به خونمون و گرفتم خوابیدم و مادرم برا ناهار صدام زد و بعد از ناهار هم دوباره خوابیدم اخه خیلی خسته بودم و دیشبش نخوابیده بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب حدود ساعت 6 بلند شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم با دیدن من بهم گفت که طناز چند بار دیگه هم زنگ زده به خونه گفتم که خوابی ، گفت که فردا بری به پارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-امین فردا حتما برو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم بیرون و با محسن کمی بودم و حدود ساعت 10 اومدم خونه و خوابیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا چشمام که باز شد طناز اومد جلو چشمام از همون لحطه استرس شدیدی بر من حاکم شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروز یا از طناز جدا می شدم و یا باهاش میموندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون روز رو با استرس شدید تا وقت دیدار با طناز گذروندم و نیم ساعت زود تر رفتم و موبایلم رو از محسن گرفتم و سر وقت به پارک رفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم که روی یک نیمکت با پدرش نشسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم جلو و سلام کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-سلام ، عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قرار شد که من و طناز قدم بزنیم و باهم حرف بزنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قدم زنان رفتیم و داشتیم قدم می زدیم وقتی قشنگ از پدرش دور شدیم ، طناز سکوت و شکست و خیلی بلند و پشت سرهم حرف میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اقا امین فقط بلدی که اذیت کنی ، اصلا درک نداری ، من عاشقتم ، نمیتونی این رو بفهمی ، چرا توجه نمی کنی ، منم احساس دارم ، چرا باهام نمی مونی ، ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی حرف هاش تموم شد با لبخندی خیلی اروم جواب دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الان اروم شدی عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره ، ببخشید خیلی صدام و بردم بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حق داری ، طناز من باید یه چیز رو بهت بگم و بعدش ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-تو که همه چی رو قبلا گفتی اینم روش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو چرا من رو دوست داری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چون اخلاقد ، محبتت ، و خیلی ویژگی های دیگه داری ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببین کسی که چیزی رو خلق می کنه خودش اون ویژگی ها رو بی نهایت بیشتر از اون موجود خلق شده داره ، قبول داری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس خدا این ویژگی های من رو خیلی بیشتر از من داره ، خیلی ، چرا به اون توجه نمی کنی ، برو وقتی خدا رو شناختی بیا باهم و البته با خدا باشیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز دیگه پلک نمی زد ، جواب هم نمی داد ، انگار تو یه عالم دیگه بود ، حتی وقتی ازش خداحافظی کردم و از کنارش رد شدم جوابم رو نداد و بهم توجه ای نکرد و تو یه عالم دیگه بود .....</font></div><div style="text-align: center;"><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div> text/html 2017-02-10T09:04:00+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین بسم الله الرحمن الرحیم (پست ثابت) http://amin2002.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font class="text4"><font size="4"> </font><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><br><font size="2">سلام به این وبلاگ خوش آمدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br></font></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">برای شادی روح دوستم صلوات ختم کنید</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">...</font><br><br></font></font></font><hr><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">"متاستفانه هر گونه الهام و سوء استفاده از مطالب این وب به علت دست نویس بودن حرام است...</font></font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">"</font><br></font><br></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="4"><font size="2">روی موضوع مورد نظر کلیک کنید...<br><br>درباره من هم بخونید (سمت چپ صفحه)</font><br></font><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/porofayl" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lw82_negar_06072016_111930.png" alt="" hspace="NaN" height="189" width="189" vspace="0" border="NaN" align="bottom"></a><br><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1877345/amin.amin.apk" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/wc13_negar_30112016_111949.png" alt="" hspace="0" height="192" width="192" vspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/ertebat" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/tj2o_negar_11082016_114731.png" alt="" hspace="0" height="186" width="196" vspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><br></font></div><hr align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دست نوشته هام رو دنبال کنید (با مراجعه به موضوعات مختلف وب)<br><br></font></font></font><hr><font class="text4" size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;لطفا برای بهبود وبلاگ حتما نظر دهید (فقط در پست ثابت)</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> و در نظرسنجی شرکت کنید.<br></font></font></font><br></div><div align="center"><hr><br><font class="text4" size="6"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">مدیریت وب یک قدم تا قلم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></font><br><br>محمد امین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"></font><br></font></font></div> text/html 2017-02-03T10:15:30+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین تنها ... http://amin2002.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">الا یا ایها العاشق</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که میکری ز هجرش دق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که الانی که تنهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ز فکرش شد پریشانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم انگیز و انگیزا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ندارد هرگز از ماها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم سخت است و بد جاهل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چو سنگی بر سر ساحل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم غمگین و اشفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم هفته به هفت هفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ز اول تا شب شب جان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم مست و دلم جانان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم حالش بسی بستن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم اگاه از اشفتن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم بی تو چه غمگین است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم بی تو همش کین است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم کین با همه عالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم پر زهر چو مار و دم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم مست شقایق هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم بی تاب قایق هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم هم میرود دریا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دوری از عشقا<br><br>شاعر:محمد امین<br></font></div><div style="text-align: center;"><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div> text/html 2017-01-26T12:42:38+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فقط نوشت ... http://amin2002.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">کاش می شد جهان را فقط نوشت</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از برگ گل تا خزان را فقط نوشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشق و محبت و صفا و زیبای را</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از اول عین تا قاف را فقط نوشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوست دارم که شبی با زیبا یاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنم فریاد که اقا جان کی بیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من از امدنت غم دارم مهدی جان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه که رفتن و هزاران دیر ایایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ره من با ره تو کجا هزاران فرق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در غم و عشق شما هستم غرق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مست مست مست مجنون عاشق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کردم اقا نامت دوهزار بار مشق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیر شد تابیدنت چون ماه بر عالمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیر است شاید که جمعه ایمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یارمی به قوت قلب و قلوب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قسمتی ده به فضلت شاهمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاه شاهان حکومت شاهی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاهی از الله و از حکم شبابی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاه شاهان شهیدان خدایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاه حکمت خیز شاهی جهان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوی الله و جهان بر اسمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاه عشق و محبت معشوق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلبری از دل کده از اسمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش میشد که دمی بر در گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش میشد که ورودت سر گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش بیایی و شود پایان این</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حب ولی الله را در بر گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ایی و حکم حکیم الله شوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر جهان تنها تو شاه شوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ایی و حکومت عدل را اوری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوباره برای این جهان ماه شوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم هم برای حکومتت نمی تپد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دل را برای دیدار تپانده می تپد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یارا بیا و مرا از گنه در بر بگیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم برای مهدی ولی الله می تپد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بازهم جمعه ای از جمعه فرج گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بازهم دل از امید های غلج گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بازهم امدنت بسیار سخت شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انگار برای هفته ای از فرج گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر:محمد امین</font><br><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div> text/html 2017-01-24T09:20:44+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و یکم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل 21</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-می دونی چرا تصویرت رو کشیدم چون می خوام همیشه جلو چشمام باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کی کشیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-مشهد که بودیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راستی بابات چی گفت؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-گفت مشکلی نداره اما شب بیاید پارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عالی شد ، بریم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اماده شم بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس من میرم دم در تا بیای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-زود بیا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و از پدر و مادرش خداحافظی کردم و رفتم دم در منتظر موندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود 5 دقیقه بعد اومد و سوار موتور شد و باهم رفتیم البته بینمون یه کیف گذاشته بود که برای طناز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم و یه کافی شاپ پیدا کردیم و رفتیم داخلش ، با این که تازه باز کرده بودن ، ولی مکانش خوب بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم طبقه دوم و نشستیم و بعد از سفارش ، کمی باهم حرف زدیم و ازش سوالایی پرسیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز امشب میای پارک؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راستی من شاید نیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چرا اخه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باید برم اموزشگاه شاید کلاس هام شروع بشه از فردا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اما اگر شد میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برامون سفارش ها رو اوردن و خوردیم و بعدشم سوار موتور شدیم و بردمش خونه و بعد از خداحافظی ، رفتم به اموزشگاه گیتار و با منشی اموزشگاه که مدیر اونجا بود ، صحبت کردم و پرسیدم که قبول شدم برای ترم بعد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که جواب جالبی بهم داد و گفت که شما باید تدریس کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اولش ماتم زد اما کمی برام عادی بود دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خوشحالی تلفنم و در اوردم و به مامانم زنگ زدم که بهم گفت پارک هستن و منم زود برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم و بعد 5 دقیقه رسیدم به پارک و گشتم و پیداشون کردم و بعد از سلام و احوال پرسی باهم ، گپ زدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انگار داشت بحث من و طناز برا خانواده جدی تر میشد ، انگار داشت می رسید به ازدواج که به هوای تلفن زدن از اون جو خانوادگی خارج شدم و رفتم یه گوشه ای خلوت کردم و نشستم یه جایی که برای پیدا کردنم یه 5 دقیقه ای طول بکشه دقیقا اون طرف پارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روی یه نیمکت نشستم و با خودم فکر می کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه چیزی توی وجودم می گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امین داری دستی دستی ازدواج می کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چیزی که هیچ وقت قبول نداشتی و دوست نداشتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تموم خاطراتم مرور شد دیدم واقعا دوستش دارم پس با این نتیجه دیگه به این چیز ها فکر نمی کنم و پایان همه چیز میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">«امین و طناز»</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و دیدم هنوز دارن بحث می کنن که یه دفعه همه به من نگاه کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چیزی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفتن که نظر شما چیه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-درباره...؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ازدواج</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الان؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باید کم کم تصمیم بگیریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه باشه برا یه وقت دیگه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باهم صحبت کنیم با طناز خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب الان وقت خوبیه برید روی همین نیمکت و باهم صحبت کنید ، خوبه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اگر طناز خانم قبول کنن بد نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-با کمال میل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم رفتیم و روی یه نیمکت نشستیم حدود 30 متری فاصله داشتیم فقط تعجبم از این بود که چطور این نیمکت رو دیدن ، چون راه مارپیچی داشت تو دیدشونم نبودیم و راحت تر باهم صحبت کردیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما در اخرش حرف هامون بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز فقط یه چیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو حجابت رو بخاطر حرف های من کمی تغییر دادی یا بخاطر من؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-هر دو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز باید بهت رو راست بگم ، تو هنوزم حجابت خوب نیست حاضری به خاطر خدا عوض کنی و با حجاب بشی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اخه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-جواب ازت می خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-کمی زشت میشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-زیبایی به حجاب خوبه نه به ازاد بودن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-خب یه بار دیگه توضیح بده درباره حجاب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببین تو مثل صدف هستی و اگر محافظ صدف تو رو حفاظت نکنه ، توی دریا غرق میشی و دیگه ارزشی نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-میشه کمی از موهام بیرون باشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس هنوز خدا رو نشناختی و هنوز عاشقش نیستی ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلند شدن و سریع رفتم به سمت موتورم ، انگار صدای طناز و دیگه نمی شنیدم و انگار دشمنم داشت صدام میزد ، سوار موتورم شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و رفتم و زنگ زدم به یکی از دوستام که اسمش محسن بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن جریان من و طناز و می دونست و خیلی هم باهم حرف میزد که از دستش ندم چون عشقمون یه عشق واقعیه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو برداشت محسن و بعد از سلام و احوال پرسی سریع ، جریان امشب و بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-بیا خونه ما باهم حرف بزنیم این طوری نمیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">منم گفتم که میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم با موتور با سرعت بالا و لایی کشیدن بلاخره رسیدم به خونه محسن اینا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ در و زدم محسن اومد دم در و در رو باز و کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم داخل خونشون و داخل اتاقش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهام کمی صحبت کرد که نتیجه این شد که گوشیم رو چند روزی خاموش کنم اومدم گوشیم رو خاموش کنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم یه 30 تماسی از طناز دارم و یه پیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">«امین ازارم نده جون طناز ، من بی تو نمی تونم زندگی کنم»</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشیم و خاموش کردم و گذاشتم خونه محسن اینا تا وسوسه نشم و روشن کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-رفیق وقت ترک عشقه ، باید مرد باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن منم دوسش دارم اما ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-اما حجاب خوب نداره ، منظورت همین بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-پس یا دینت و خدا یا طناز ، کدومش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خدا و دینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-پس ، یاعلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یاعلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم خداحافظی کردیم و داشتم می رفتم که عسل رو توی خونه محسن اینا دیدم ، چشم تو چشم شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن اومدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-راستی عسل خانم دختر خاله ام هست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشناسمش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-از کجا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-از توی رستوران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-محسن شما برو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-داره یه چیزایی فاش میشه بگو امین....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-نگو ....</font></div><div style="text-align: center;"><br><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div> text/html 2017-01-23T12:11:44+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیستم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/210 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل 20</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-فقط باید صبر داشته باشی یه روز که نه درس داشته باشیم ، و نه کلاس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چشم ، هر وقت تو بگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدر و مادرامون اومدن سمتمون و گفتن ما قراره فردا شب بریم پارک باهم شما دوتا میاین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره چرا که نه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امین تو چطور؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باشه پس ما میریم برنامه اش رو می چینم شما هم فکر کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین چرا نمی خوای بیای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اخه باید برم اموزشگاه برا کلاس هام ، ببینم برنامه اش چطوره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باشه ، اما باید بیای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سعی می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-یا قول میدی یا باهات قهر می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز اذیت نکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-حرف بی حرف ، یا بگو میام یا نمیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-حالا شدی یه پسر حرف گوش کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلند شدم و رفتم روبرو طناز نشستم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز کم کم من دارم می رم ، کار نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-پدر و مادرت که اون سمت خیابون دارن برنامه ریزی می کنن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اون ها ما رو تنها گذاشتن برایی که تو اصرار کنی تا من بیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خنده گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من میرم خونه پس شب می بینمت البته اگه اومدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-لوس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-زود بیا ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین ، در ضمن رسیدی خونه پیام بده از نگرانی بیرون بیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوار موتورم شودم و رفتم به سمت خونه ، بعد 5 دقیقه ای رسیدم صبح بود و خیابون ها خلوت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در خونمون و باز کردم و رفتم داخل ، لباس هامو در اوردم و رفتم حمام کردم ، حدود نیم ساعت ، بیرون که اومدم هنوز مادر و پدرم نیومده بودن ، رفتم روی تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم و به این سفر فکر می کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه آنالیز با دقت بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهش فکر کردم تا پدر و مادرم اومدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-سلام امین خونه اومدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-چرا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خسته بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-دیدی این دختر که ازش فرار می کردی ترس نداره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ترسم از چیز دیگه است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-مثلا چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-زندگیش به خاطر من خراب بشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-تا کنارش باشی نمیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کافیه ، حوصله حرف زدن درباره اش رو ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-می فهممت اما امشب رو چیکار می کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-می خوام نیام اما ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-گفته بیا درسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-فکرات رو بکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-برا چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-تکلیفت با این دختر ، می خوایش یا نه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلافه بودم و حوصله هیچ چیز و نداشتم ، پتو رو کشیدم روی صورتم و خوابیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 2 برا نماز و ناهار بیدار شدم ، گوشیم و نگاه کردم ، دیدم رو بی صدا بوده و 40 تا تماس داشتم که جواب ندادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باز کردم طناز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چند تا پیامم داده بود که:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مگه قرار نبود زنگ بزنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو بردار کجایی ؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امین همیشه اشک هام رو در بیار باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه باهات قهرم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرم رو محکم گرفتم ، چرا یادم رفت بهش زنگ بزنم ، شمارش رو گرفتم رد کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود 10 بار گرفتم که هر بار رد می داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پیام دادم:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام ببخشید یادم رفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما جوابی ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ناهار و خوردم و نمازم رو خوندم و حدود ساعت 4/5 موتورم و برداشتم و رفتم بیرون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-شب یادت نره بیای پارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شد میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-مواظب خودت باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم به یه مغازه و خواستم هدیه ای براش بخرم ، یه خرس و انتخاب کردم و مغازه دار برام کادو گرفت وقتی نگاه به ساعتم کردم دید ساعت 6/5 ولی ارزش خریدن کادو رو داشت رفتم در خونشون و زنگ در و زدم اخه خونشون و عوض کرده بودن و تو شهر ما بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ در و زدم باباش اومد بیرون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-سلام پسرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید طناز خانم هست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه بگید بیان؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-بله ، بفرمایید داخل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-الان میگم بیاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از 5 دقیقه پدرش اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-نمیاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-میگه قهره باهاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اخه من ..... ، باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-اگر می خوای بیا داخل ببینش و باهاش حرف بزن ، کسی خونمون نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مزاحم نباشم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-نه چه مزاحمتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم داخل و پدرش هم گفت چادرشون رو سر کنن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز تو اتاقش بود ، در زدم و رفتم داخل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جواب نداد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز بخدا یادم رفت ، درک کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-کسایی که مهم نیستن یادت میرن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من اومدم تا بهت بگم همه چیز رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-بگو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من رفتم دوش گرفتم و بعدشم خوابیدم ، گوشیمم روی حالت بی صدا بوده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بازم سکوت کرد و روش رو برگردونده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-این کادو من به تو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جوابی نداد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طناز اگه جواب ندی بخدا میرم و پشت سرمم نگاه نمی کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرش و برگردوند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین من نگرانت شده بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-منم نگرانت میشم اما گفتم که یادم رفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین قول بده دیگه جوابم رو بدی و یادت نره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-ممنون که میفهمیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو هم همین طور ، کادو رو باز نمی کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چرا که نه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کادو رو باز کرد و اون خرس رو دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لبخندی زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اسم منم که روی قلب وسط پیرهنشه!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-می خوام ثابت کنم عاشقتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-منم عاشقتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کم کم باید برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چه زود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-دیگه باید برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باشه ، فقط شب یادت نرها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اصلا تو هم بیا بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-کجا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بریم پارک یا کافی شاپ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باید از بابام سوال کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از اتاق رفت بیرون تا از پدرش سوال کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نگاه به دور و برم کردم دیدم روی یه صفحه بزرگ یه نقاشی کشیده رفتم نزدیک ، چی می دیدم ، این که تصویر منه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جلو این نقاشی بودم که طناز اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-این تصویر منه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خیلی هنرمندی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره چون رشته ام هست<br></font><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>