یک قدم تا قلم سلام خوش آمدید به این وب لطفا دست نوشته هایم رو دنبال کنید تاریخ تولد وب 1395/4/7 این وب عضو باشگاه نویسندگان در ضمن کافیه توی گوگل ما رو به نام یک قدم تا قلم سرچ کنید تا وب ما برای شما باز بشه http://amin2002.mihanblog.com 2017-06-26T21:34:56+01:00 text/html 2017-06-20T14:29:13+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین کانال رسمی وب http://amin2002.mihanblog.com/post/229 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آدرس کانال<br><br></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><a class="_56pjv" href="http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Famin_author&amp;e=ATOMRbV9M0KP6Nbl_W0D4bX6eTFeX8BTJSNfU_oBUcMzGHPVjtcphH6_RzrVKzs" rel="nofollow me noopener noreferrer" target="_blank">t.me/amin_author</a></span></font></div> text/html 2017-06-10T11:24:23+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین ارتباط با من http://amin2002.mihanblog.com/post/228 <div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام راه های ارتباط با من<br><br><br>اینستاگرام:<br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://instagram.com/amin_author" target="" title="">amin_author@</a> </font></font></div> text/html 2017-04-30T10:46:00+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین بسم الله الرحمن الرحیم (پست ثابت) http://amin2002.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font class="text4"><font size="4"> </font><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><br><font size="2">سلام به این وبلاگ خوش آمدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br></font></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">برای شادی روح دوستم صلوات ختم کنید</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">...</font><br><br></font></font></font><hr><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">"متاستفانه هر گونه الهام و سوء استفاده از مطالب این وب به علت دست نویس بودن حرام است...</font></font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">"</font><br></font><br></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="4"><font size="2">روی موضوع مورد نظر کلیک کنید...<br><br>درباره من هم بخونید (سمت چپ صفحه)</font><br></font><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/porofayl" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lw82_negar_06072016_111930.png" alt="" width="189" vspace="0" hspace="NaN" height="189" align="bottom" border="NaN"></a><br><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1877345/amin.amin.apk" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/wc13_negar_30112016_111949.png" alt="" width="192" vspace="0" hspace="0" height="192" align="bottom" border="0"></a><br><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/ertebat" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/tj2o_negar_11082016_114731.png" alt="" width="196" vspace="0" hspace="0" height="186" align="bottom" border="0"></a><br><br><br></font></div><hr align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دست نوشته هام رو دنبال کنید (با مراجعه به موضوعات مختلف وب)<br><br></font></font></font><hr><font class="text4" size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;لطفا برای بهبود وبلاگ حتما نظر دهید (فقط در پست ثابت)</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> و در نظرسنجی شرکت کنید.<br></font></font></font><br></div><div align="center"><hr><br><font class="text4" size="6"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">مدیریت وب یک قدم تا قلم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></font><br><br>محمد امین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"></font><br></font></font></div> text/html 2017-04-30T10:29:48+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل چهارم (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل ۴</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس من فردا بیام یا نه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه متشکرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه تازه میتونیم بیشتر حرف بزنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-با پدرم صحبت می کنم ، خبرتون میدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس منتظرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-حتما ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم به طرف خونه و خوابیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا صبح که بلند شدم حدود ساعت ۱۱ بود ، خیلی سحرخیز بودم اون زمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">غذایی خوردم و رفتم با گوشیم ور رفتم که دیدم یه پیام اومده فک کردم که تبلیغاتیه ، اما تبلیغاتی بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم حدیث پیام نداده ، زنگ زدم بهش ، گوشیو برداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام آقا امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خوبین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید برای مسئله دیشب زنگ زدم پدرتون قبول کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس من ساعت ۴/۵ میام دنبالتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اخه زحمتتون میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خواهش می کنم ، پس به امید دیدار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-فعلا ، خدانگهدار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روی تختم دراز کشیدم و به پروژه فک کردم مطمئنن یکی از بهترین می شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت ۴ آماده شدم داشتم از خونه بیرون میومدم که مادرم صدام کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-فردا شب بیا خونه عموت ، ماهم میریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-مهمونیه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-مواظب خودت باش ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلید ماشینم و برداشتم و سوار ماشین شدم و رفتم دنبال حدیث خــــــانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دم در خونشون که رسیدم زنگ در و زدم ، پدرش اومد دم در و سلام و احوال پرسی کرد و گفت که حدیث داره اماده و تعارف کرد ، اما من گفتم که دانشگاه دیر میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کمی وایسادم تا حدیث اومدم ، سوار شدیم و رفتیم به سمت دانشگاه و باهم رفتیم داخل کلاس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بچه ها کف زدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چیه؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-برا داماد باید کف زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ساکت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم نزدیک علی و در گوشش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من هیچ احساسی به این دختر ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-من که دوستم داری ، بعد از ظهر بیا مغازه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-یه کار واجبه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حوصله طراحی ساختمون و ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-نه برا یه چیز دیگه است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-می فهمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس که تموم شد قرار شد من برم و حدیث هم با دوستاش درس بخونه بعد که کارم با علی تموم شد برم دنبالش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همراه علی رفتم مغازه ، ازش سوال کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا میگی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-دو دقیقه صحبت نکن تا ببینی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دو دقیقه دندون رو جیگرم گذاشتم تا یک زوج وارد مغازه شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی خیلی اروم گفت : بیتاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرم و بلند کردم و دیدم خودشه ، اون هم منو دید ، وقتی رفتن و من و علی تنها شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-برام مهم نیست ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زدم از مغازه بیرون و رفتم دنبال حدیث تو راه کلی فکر و خیال کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدم و حدیث دم در اومده بود نشست تو ماشین و چشمش بهم خورد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چی شده ، حالتون انگار خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مهم نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، حالم اصلا خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چیزی شده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-می تونم باهات حرف بزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چرا که نه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماجرا رو براش گفتم ماجرای بیتا ، قشنگ داشت بهم گوش می کرد که جمله اخرم رو گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ولی الان اصلا برام مهم نیست و دنبال زندگی خودم هستم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-درکتون می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شما هم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ولی درک که دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-متشکرم ، حالا کجا میرین؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-خونمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میای بریم اخرین اب میوه رو بخوریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-یعنی چی؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من فردا یا پس فردا قراره برم برا کار آلمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-پس دانشگاه و پایان نامه مون چی میشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باهاتون تلفنی صحبت می کنم دربارش ، میرم شاید حالم بهتر بشه ، بریم اب میوه بخوریم؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-هر جور دوست داری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بریم ، پس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم اب میوه خریدم و خوردیم و بعد بردمش خونشون و پیاده شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافظ ، پس باهات در تماسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-خداحافظ فقط یه چیزی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-مواظب خودتون باشین ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم با نگام بدرقش کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب رفتم خونه و خوابیدم البته همه چیزم و اول برای پرواز به المان اماده کرده بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا صبح که بلند شدم یه زنگ به علی زدم و گفتم که فردا قراره برم المان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فضولیش که تموم شد قطع کردم و رفتم کمی روی پایان نامه کار کردم و مطالبی رو بهش اضافه کردم و برا حدیث فرستادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث جواب نداد حدود یک ساعت شد نگرانش شدم و بهش زنگ زدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، خوبین؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام ، بله ولی کمی سرما خوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا ، دکتر رفتین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید مزاحم شدم که بگم پیامم رسید بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله ، تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا شب برنامه ای نداشتم و نشستم همه برنامه هامو درست کردم برا رفتن ، امشبم مهمونی بود خونه عموم و داییم هم بود چون میشد شوهر عمه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم به مهمونی کمی نشستم و مامانم گفت که برم پیش داییم که داره کباب درست می کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">منم قبول کردم و رفتم ، داییم هم تا منو دید باد بزن و داد دست من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دایی-دایی جان من برم وسایل و بقیه گوشت و بیارم ، بگیر باد بزن ، خسته نشیا!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خنده ای جوابش دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه تشکر ورزشکارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختر داییم هم که کنار باباش بود پیش من موندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه یک دقیقه ای که گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختر داییم که اسمش الناز بود سر صحبت و شروع کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">الناز-سلام ، راستی شما ترم چندین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، بماند اما فردا دارم میرم المان زیاد برم مهم نیست ترم و دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">الناز-چه جالب منم فردا قراره برم المان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-واقعا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">الناز-بله ، شما کجا میرین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یه شرکت المانی که کارش مهندسی ساختمان هست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">الناز-فکر کنم همکاریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-جالبه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">الناز-اما میشه درباره یه موضوعی صحبت کنم باهاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله ، بگید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-09T15:29:20+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین مسافرت به اصفهان http://amin2002.mihanblog.com/post/225 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">خاطرات مسافرت به اصفهان</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صبح بعد از نماز به سمت اصفهان حرکت کردیم و بعد از حدود سه ساعت رسیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهری زیبا که خیابان هایش زیبایی گل و درخت را به خود گرفته بود ، خیابان های سبز و سرسبز زیبایی شهر تاریخی اصفهان را دو چندان می کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از استراحت چند ساعتی در خانه یکی از فامیل هایمان به سمت میدان نقش جهان ، پدیده معماری جهان رفتیم و از تک تک چهار سمت ان بازدید کردیم و البته که بعد از ان از سی و سه پل هم بازدید کردیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فوق العاده بود و واقعا لذت بردیم و این سفر هم برای من زیبایی و لذت خودش را نشان داد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-27T09:55:51+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل سوم (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/224 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل ۳</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم هم جوابم رو داد و پرسید کجا بودی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-با علی بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و گرفتم خوابیدم ، انگار دنیام به هم خورده بود نزدیک یک سال بود فراموشش کرده بودم اما دوباره ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوابیدم و حدود ساعت ۹ شب با صدای زنگ علی بیدار شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سلام ، خوبی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، راستش نه علی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بخاطر همون دختره ، بیتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-عاشقشی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-فک کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ، کاری از دست من بر میاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-همدردی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-جمش کن بابا ، اون از تو خیلی بزرگتره ، تازه روانشناسان میگن باید شوهر 7 سال از همسرش بزرگتر باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اما من عاشقشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چی داره این دختر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مگه میشناسیش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-از کجا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-از پدرش ، در هر صورت فراموشش کن ، عشقم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالم خوب نیست ، فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-می خوای بریم بیرون؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمیدونم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-تا 5 دقیقه دیگه میام دنبالت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ولی ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اماده باش ، فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آماده شدم و اومدم دم در خونه کمتر از ۲ دقیقه شد تا اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-به به آقا امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند ، حوصله ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم مغرور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیشعور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم بیرون و چرخیدیم و شام خوردیم و بعد ۲ ساعت برگشتم خونه ، قرار شد فردا علی بیاد دنبالم بریم دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب و تا صبح هر جوری بود گذروندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از ظهر هم علی زنگ زد و رفتیم دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس هنوز شروع نشده بود که سر جام نشسته بودم که یکی از دخترااومد طرف ما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-سلام ، ببخشید آقا امین میشه باهاتون حرف بزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-میشه بریم بیرون؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-مبارک باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی ساکت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-میشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم رفتیم بیرون و شروع کرد به صحبت کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-سلام من حدیث هستم ، می خوام که پایانامه رو باهم بدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا با من؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چون بهترین پسر توی تمام پسرا هستین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه فکر کنم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله حتما فقط خبرم بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اینم شماره من ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم و توی کلاس و علی هم پشت سرهم ازم سوال میپرسید که هیچ کدوم و جواب ندادم و خیلی عصبانی شده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد کلاس هم با علی کلنجار رفتم و وقتی رفتم خونه ، قشنگ فکرامو کردم کمی از اون حال و هوای بیتا بیرون اومده بودم جالب بود برام که چند کلمه حرف حالم و بهتر کرده بود ، پس با این وجود پیامکی به شماره حدیث دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، من امین خاص همکلاسی شما هستم ، می خواستم بگم که قبول می کنم اون درخواستتون رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر می تونید برای تعیین موضوع بیام دنبالتون و بریم به یه پارک یا کتابخونه ، چطوره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این پیام و ارسال کردم و منتظر جوابش یه ۱۰ دقیقه ای موندم تا اینکه جواب برام اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام ، خوبین؟ ، خیلی پیشنهاد خوبیه ، الان اماده میشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوشحال شدم ، اما نمی دونم چرا ، الکی ، شایدم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اماده شدم و سوار ماشینم شدم و رفتم دنبال حدیث خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو خیابون بودم که ، متوجه چیزی شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستی به سرم کشیدم و دریافتم که ادرس ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ حدیث زدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، اماده شدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام ، بله شما کجایین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سر در گم یک کوچه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-یعنی چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یعنی ادرس ندارم عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اخ ، ببخشید ، حواسم نبود ، فک کردم دارم با علی میحرفم ، یعنی حرف میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه خواهش می کنم ، هر طور راحتین صدام کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ادرس میدین یا حرف بزنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اخی ، ببخشید یادم رفت ، چون اونقدر صداتون زیباست که فقط می خوام حرف بزنم باهاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حرف بزنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، معطلتون نمی کنم ، ادرسمون اینه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر ، فقط هماهنگ کردین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله ، مشکلی نداره ، گفتم که برا دانشگاه هست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرکت کردم به طرف ادرس خونشون و وقتی رسیدم یه تک زنگ به گوشیش زدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اومد دم در و تعارف کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خواهش می کنم ، بیاید بریم تا وقت بیشتری داشته باشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چرا که نه ، حتما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوار ماشین خواست بشه که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-ببخشید کجا بشینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هر جا می خواین و راحتین ، من برام مشکلی نداره که جلو بشینین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-پس ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید جلو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرکت کردیم به سمت پارک شهر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو ماشین هم حرف زدیم درباره رشته و چیزهای مورد علاقه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در هر صورت رسیدیم به پارک و روی یه نیمکت نشستیم و شروع کردیم به معرفی نوشته ها و ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ۲۰ دقیقه که شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید ، من میرم الان میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-ببخشید ولی من تنهایی میترسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خب باشه اخر کار باهم میریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-کجا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یه چیزی بخوریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اهان ، فعلا بیاید درسمون تموم بشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شروع کردیم به توضیحات کامل و پیشنهاد و انتقاد ، حدود ۲ ساعت بعد باهم رفتیم وسایل و گذاشتیم تو ماشین و به پیتزا فروشی بغل پارک رفتیم و سفارش دادیم تا سفارش و اوردن حدود یک ربع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرف هامون و تکمیل کردیم و درباره مسائل کلی حرف زدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بین خوردن هم اهی حرف میزدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از این حرف ها و تموم کردن غذا رفتیم و سوار ماشین شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسوندمش در خونشون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-می خواید فردا بیام دنبالتون باهم بریم دانشگاه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، امروزم خیلی زحمت کشیدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خواهش می کنم حدیث خانم ، مشکلی نداره که با اسم کوچیک صداتون کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، تازه راحت ترم ، منم شما رو امین صدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راستی این مطالب من به صورت ورد هست ببینید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فلش رو از ضبط بیرون اوردم و دادم بهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-حتما ، فردا براتون میارم ....</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-17T13:54:19+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل دوم (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل ۲</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-پس سوار شو دیر شده ، دخترا بدون زبون ریختن من دق می کنن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند لطفا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم ، بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوار ماشین شدیم و راه افتادیم به سمت دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از چند دقیقه رسیدیم به دانشگاه پیاده شدیم و رفتیم داخل کلاس و کمی حرف زدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی هم شروع کرد به چرند گفتاش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زدم تو پهلوش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمیاما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-حله ، ببخشید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از کلاس هم با دوستان خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم ، بعد از سوار شدن از علی پرسیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا منو کشوندی تا اینجا ، کجا می خوای بریم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-به دشت های بی کران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چته امروز احساسی شدی!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بماند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عاشق شدی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-تا حدودی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا کیه اون بد بخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اون خوشبخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کیه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-یه دختر در رویاهام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو حالت خوب نیست ، اما پیشرفت کردی اومده تو رویاهاتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم به دشت و طبیعت فرشی انداختیم و میون مردم نشستیم و چای و قهوه خوردیم و بعدشم کمی تنیس بازی کردیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از تفریح حدود ساعت6 وسایل و جمع کردیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم طرف شهرمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تو راه برگشت به یه دوراهی رسیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-کدوم طرف بریم؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم یکیشو برو که با صفا تره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جاده سمت چب رو رفت و جاده زیبایی بود حدود 1 کیلومتری که رفت ، یه جاده فرعی اصافه شد تا چشمم بهش افتاد یه ماجرا یادم اومد ، سریع به علی گفتم که ترمز کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اوهم سریع نگه داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چی شد؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پیاده شدم از ماشین و این طرف و اون طرف رفتم و قشنگ اون اطراف رو دیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی هم پیاده شد و پرسید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب جونم به لب که هیچی تو هوا پخش شد بگو چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-قول میدی بین خودمون باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اره بخدا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی داستان اینه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من یه روز همراه طاها و رضا و مرتضی اومده بودیم تو این جاده و تو راه برگشتن بودیم که سر این جاده فرعی یه ماشین بود که درش باز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماهم پشت سر این ماشین وایسیدیم و پیاده شدیم و رفتیم ببین چی شده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار تایی رفتیم و دیدیم یه خانمی سرش و گذاشته روی فرمول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صداش زدیم ، سرش و بالا گرفت و دیدم که من اون خانم و میشناسم و قبلا دیده بودمش و هم دیگه رو میشناختیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ازش پرسیدیم چیزی شده؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که جواب داد نمی دونم کجام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انگار حالش کمی بد بود و به هم ریخته بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پس قرار براین شد که یکی از ماها پشت ماشینش بشینیم و تا خونه ببریمش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قرار بود که طاها بشینه ، اما چون اون خانم گفت که منو میشناسه قرار شد که من بشینم پشت ماشینش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پشت ماشین نشستم و کنارمم اون خانم بود که اسمش بیتا بود وقتی راه افتادیم صحبتمونم شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید میشه بپرسم چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اره ، من کمی حالم بده و از زندگیم خسته شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-نمی دونم ، راستی ببخشید زحمتتون شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خواهش نی کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اما با وجود شما کمی بهترم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شایدم بخاطر اینه که حرف زدید کمی اروم شدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اره ، همین طوره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم و تا در خونشون با ادرسی که داد بهم بردمش دم رفتن بود که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-بشینین می برمتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه متشکرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-نه ، بشینین نمیشه که پیاده برید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راحت ترم ، کمی دلم گرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-ببخشید حرفام باعث شد ناراحت بشین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه ، برام حرفاتون جالب بود ، چون به اعتقاد بچه های دانشگاه من فردی بی خیالم که هیچی برام مهم نیست اما با حرفای قشنگ شما دارم احساساتم رو پیدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-منم می خوام قدم بزنم میشه باهم بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، اما من نمی خوام به خاطر من بیایدا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی درسته می شناختمش اما اون شب همه چیز برام معنا یافت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب قدم زدیم و راه رفتیم تا رسیدیم به یکی از پارک های دور و بر ، فتیم داخل پارک و کمی نشستیم بعد من رفتم و دوتا بستنی خریدم و اومدم ، با هم خوردیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدشم با تاکسی رفتیم اول بیتا رو رسوندیم ، که دم در خونشون که رسیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه باهم اشناشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-برا چی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-همین طوری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-خب بگید برا چی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پیامتون بدم و اینا ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-باشه ، این شماره منه ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-خداحافط</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافط</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزرگتر از من بود نزدیک 4 سال اما دختر خوبی بود و خانواده خوبی داشت و می شناختن هم اونا من و خانواده ام رو هم خانواده ام اونا رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی داشت با دقت گوش می کرد که حرفام تموم شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ، هنوزم باهاشی؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه ، بعد از یک سال به دلایلی جدا شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-یعنی ، همه چیز تموم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، یه یک سالی باهاش بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-حالا چرا پکری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی یادم اومد خاطراتمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-دوستش داشتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-راستش و بگو ، جون من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، خیلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا پس پا پیش نمی زاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بزرگ تره ازم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اونم دوست داره ؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم ، ولی ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-ولی چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چون بزرگتره فک نکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-این که دلیل قاطعی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو فک کن دوستم نداره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-در هر صورت قیدش و بزنی بهتره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باش ، قیدش رو زده بودم اما این جاده دوباره همه چیز رو یادم انداخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بریم دیر شده ها بقیه حرف ها رو تو ماشین می زنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزار کمی اینجا باشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه چند دقیقه ی دیگه اونجا موندیم و بعدش سوار ماشین شدیم و رفتیم به طرف شهر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو ماشین هم کمی از جزئیات سوال کرد و بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 7 رسیدیم و منو برد به خونمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وارد خونه شدم و سلام کردم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-11T10:59:13+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل اول (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به نام پروردگار هستی</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نویسنده : محمد امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رمان : ناگهان عشق معنا شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام من یک پسریم خاص ، اطرافیان میگنا نه خودم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر از دیار بی خیالی و با مزه ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر بی خیال خوش و کسی که دنیا براش مهم نیست و ارزش نداره و الکی توش داره زندگی می کنه و حتی اون رو بازی هم نمیدونه و کمتر از بازی و پوچ تر میدونه ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر بی خیال و مغرور و تنبل و کسی که هیچی براش مهم نیست و به هیچی اهمیت نداره ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب این چرت و پرت ها رو اطرافیان میگن ، اما درست که فکر میکنم میبینم درست میگنا ، اصلا ولش من پسری خوب و عالیم ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب خودم و با زبان خودم معرفی می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من امین خاص ، پسری که دانشگاه میره و ۲۱ سالشه ، دیگه بسه بریم به زندگی چرند من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از امروز دانشگاهم شروع میشه ، یه یک ساعت قبلش اماده شدم و خیلی شیک سوار ماشینم شدم و رفتم به دانشگاه ، بالاخره بعد از رسیدن و دیدن چند دوستم باهم رفتیم به سمت کلاسمون وارد که شدیم حدود ۵ تا پسر که همکلاسی هام بودن و ۱۲ دختر که نمیشناختمشون ماهم سه تا بودیم و وارد شدیم و بعد از احوال پرسی رفتیم سر چرند گفتن باهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدیم به جایی که دوستم علی ، یه پسر پررو بهم گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-امین تو فقط باید ازدواج بکنی ، همین خودمم برات استین بالا میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی محکم زدم به کمرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو ادم بشو نیستی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا ازدواج نمی کنی خب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چون نیمه ام رو پیدا نکردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دخترا داشتن به حرفام گوش می دادن که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ببین چه دخترای خوبی اینجا هستن یکیشون و بردار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند فک رو ، کسی سنجاق داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه دختری گفت اره من دارم اقا امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه نمی خوام ، پسرا کی داره؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب مغرور برو بگیر ، ببین چه دختر نازیه ، چقدر با وقار ، چقدر زیبا ، چقدر دوست داشتنی ، کاش میشد دستتو بوس کنم ، دستت درد نکنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینا رو در حین رفتن به طرف اون دختر می گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره هم داشت خیلی اروم می خندید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی برگشت سنجاق و داد بهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خودت وسیله تنیهت رو اوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-نه ، الهی قربونت برم ، فدات ، خواهش می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بچه ها اوردنش و دستش رو گرفتم چند بار زدم تو دستش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-غلط کردم ، شکر خوردم ، تا اخر عمرت مجرد باش تا بپوسی یعنی خوشبخت باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولش کردم و همه هم داشتن می دیدن و می خندیدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خیلی بیشعوری ، دیوانه دارم برات زوج پیدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-صد سال سیاه نمی خوام پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از این گفت و گو ها استاد اومد و گفت سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس شروع شد و وقت مزه ریختن علی هم فراهم شد همه می خندیدن و شاد بودن که رسید به من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-استاد زوج داشتن مشکلی داره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-امر و فرمایش و سنت پیامبره ، چه اشکالی داره ، کسی و پیدا کردی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-برا خودم نه ، برا دوستم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-خودش باید قبول کنه و از ته دل بخواد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی منو تو بغل کرد و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بزار خوشبختت کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد این دیوونست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه داشتن می خندیدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که با یک پس گردنی من همه اروم شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-غلط کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد درس و ادامه بدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-شایدم خوشبختت کردا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد شما هم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-شوخی کردم ، ادامه درس ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس که تموم شد علی اومد و باهام حرف زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-پسر بیا این دخترا هر کدوم خواستی برات می گیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی ، حالت و می گیرما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اقا چشم دیگه نمی گم اما از کفت رفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی خان کی بهت گفته برا من همسر پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-هیچ کی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-جون خودت ، علی منو ببین ، خودتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-نه بابا کی گفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اگه بگی کی گفته قبول می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-راستی ، باشه میگم مامان و بابات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو بابا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اه ، بازم گول تو رو خوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از اون حرف ها رفتم به سمت خونمون و با رسیدنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-سلام ، چه خبر از دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-هیچی؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله ، امایه خبر داغ دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-چی زود بگو ، کسی و پسندیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خیر ، فهمید کی به علی دیروز گفته که تو دانشگاه یکی رو برام و با خواست خودم پیدا کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-خب کی بوده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شما و پدر ، میشه برم اتاقم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-بله ، بفرما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم توی اتاقم و دراز کشیدم و به سقف خیره شدم اخه سقف صاف و سفید بود و منم صاف و سفید بودن و دوست داشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دانشگاه و زندگیم و اینده فکر می کردم که علی زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، بفرمایید جاسوس امریکایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-دلخور نباش دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-دلخور نیستم ، حوصلت رو ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چقدر مغروری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-به تو چه ، من طبق این جمله عمل می کنم ، با کسی زود صمیمی نمی شوم ، تو بزار پای غرورم ، من می زارم پای شعورم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سنگینیش کمرم رو شکست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-می خواستم بگم پس فردا میام دنبالت بریم دانشگاه و بعدشم بریم تفریح</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خواهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حوصله ندارم برام کسی و پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-این کار رو نمی کنم بخدا دیگه هم دربارش باهات حرف نمی زنم ، جون علی بگو باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خیل و خوب ، باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پس فردا شد و منم اماده شدم و کمتر از یک دقیقه بعد از اماده شدنم علی زنگ در و زد و منم رفتم دم در</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سلام شاه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بقیش و بگی نمیام باهاتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم ، من رو ببخش عالی جناب ، تلکرار نمی شود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-دوباره فیلم دیدی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-مشخصه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تابلوئه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div>