یک قدم تا قلم سلام خوش آمدید به این وب لطفا دست نوشته هایم رو دنبال کنید تاریخ تولد وب 1395/4/7 این وب عضو باشگاه نویسندگان در ضمن کافیه توی گوگل ما رو به نام یک قدم تا قلم سرچ کنید تا وب ما برای شما باز بشه http://amin2002.mihanblog.com 2017-03-29T18:35:21+01:00 text/html 2017-03-27T05:25:51+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل سوم (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/224 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل ۳</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم هم جوابم رو داد و پرسید کجا بودی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-با علی بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و گرفتم خوابیدم ، انگار دنیام به هم خورده بود نزدیک یک سال بود فراموشش کرده بودم اما دوباره ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوابیدم و حدود ساعت ۹ شب با صدای زنگ علی بیدار شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سلام ، خوبی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، راستش نه علی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بخاطر همون دختره ، بیتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-عاشقشی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-فک کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ، کاری از دست من بر میاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-همدردی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-جمش کن بابا ، اون از تو خیلی بزرگتره ، تازه روانشناسان میگن باید شوهر 7 سال از همسرش بزرگتر باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اما من عاشقشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چی داره این دختر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مگه میشناسیش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-از کجا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-از پدرش ، در هر صورت فراموشش کن ، عشقم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالم خوب نیست ، فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-می خوای بریم بیرون؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمیدونم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-تا 5 دقیقه دیگه میام دنبالت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ولی ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اماده باش ، فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آماده شدم و اومدم دم در خونه کمتر از ۲ دقیقه شد تا اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-به به آقا امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند ، حوصله ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم مغرور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیشعور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم بیرون و چرخیدیم و شام خوردیم و بعد ۲ ساعت برگشتم خونه ، قرار شد فردا علی بیاد دنبالم بریم دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب و تا صبح هر جوری بود گذروندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از ظهر هم علی زنگ زد و رفتیم دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس هنوز شروع نشده بود که سر جام نشسته بودم که یکی از دخترااومد طرف ما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-سلام ، ببخشید آقا امین میشه باهاتون حرف بزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-میشه بریم بیرون؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-مبارک باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی ساکت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-میشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم رفتیم بیرون و شروع کرد به صحبت کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره-سلام من حدیث هستم ، می خوام که پایانامه رو باهم بدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا با من؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چون بهترین پسر توی تمام پسرا هستین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه فکر کنم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله حتما فقط خبرم بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اینم شماره من ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم و توی کلاس و علی هم پشت سرهم ازم سوال میپرسید که هیچ کدوم و جواب ندادم و خیلی عصبانی شده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد کلاس هم با علی کلنجار رفتم و وقتی رفتم خونه ، قشنگ فکرامو کردم کمی از اون حال و هوای بیتا بیرون اومده بودم جالب بود برام که چند کلمه حرف حالم و بهتر کرده بود ، پس با این وجود پیامکی به شماره حدیث دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، من امین خاص همکلاسی شما هستم ، می خواستم بگم که قبول می کنم اون درخواستتون رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر می تونید برای تعیین موضوع بیام دنبالتون و بریم به یه پارک یا کتابخونه ، چطوره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این پیام و ارسال کردم و منتظر جوابش یه ۱۰ دقیقه ای موندم تا اینکه جواب برام اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام ، خوبین؟ ، خیلی پیشنهاد خوبیه ، الان اماده میشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوشحال شدم ، اما نمی دونم چرا ، الکی ، شایدم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اماده شدم و سوار ماشینم شدم و رفتم دنبال حدیث خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو خیابون بودم که ، متوجه چیزی شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستی به سرم کشیدم و دریافتم که ادرس ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ حدیث زدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، اماده شدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-سلام ، بله شما کجایین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سر در گم یک کوچه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-یعنی چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یعنی ادرس ندارم عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اخ ، ببخشید ، حواسم نبود ، فک کردم دارم با علی میحرفم ، یعنی حرف میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه خواهش می کنم ، هر طور راحتین صدام کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ادرس میدین یا حرف بزنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اخی ، ببخشید یادم رفت ، چون اونقدر صداتون زیباست که فقط می خوام حرف بزنم باهاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حرف بزنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، معطلتون نمی کنم ، ادرسمون اینه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر ، فقط هماهنگ کردین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-بله ، مشکلی نداره ، گفتم که برا دانشگاه هست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-فعلا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرکت کردم به طرف ادرس خونشون و وقتی رسیدم یه تک زنگ به گوشیش زدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اومد دم در و تعارف کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خواهش می کنم ، بیاید بریم تا وقت بیشتری داشته باشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-چرا که نه ، حتما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوار ماشین خواست بشه که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-ببخشید کجا بشینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هر جا می خواین و راحتین ، من برام مشکلی نداره که جلو بشینین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-پس ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید جلو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرکت کردیم به سمت پارک شهر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو ماشین هم حرف زدیم درباره رشته و چیزهای مورد علاقه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در هر صورت رسیدیم به پارک و روی یه نیمکت نشستیم و شروع کردیم به معرفی نوشته ها و ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ۲۰ دقیقه که شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید ، من میرم الان میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-ببخشید ولی من تنهایی میترسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خب باشه اخر کار باهم میریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-کجا؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یه چیزی بخوریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-اهان ، فعلا بیاید درسمون تموم بشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شروع کردیم به توضیحات کامل و پیشنهاد و انتقاد ، حدود ۲ ساعت بعد باهم رفتیم وسایل و گذاشتیم تو ماشین و به پیتزا فروشی بغل پارک رفتیم و سفارش دادیم تا سفارش و اوردن حدود یک ربع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرف هامون و تکمیل کردیم و درباره مسائل کلی حرف زدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بین خوردن هم اهی حرف میزدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از این حرف ها و تموم کردن غذا رفتیم و سوار ماشین شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسوندمش در خونشون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-می خواید فردا بیام دنبالتون باهم بریم دانشگاه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، امروزم خیلی زحمت کشیدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خواهش می کنم حدیث خانم ، مشکلی نداره که با اسم کوچیک صداتون کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-نه ، تازه راحت ترم ، منم شما رو امین صدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راستی این مطالب من به صورت ورد هست ببینید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فلش رو از ضبط بیرون اوردم و دادم بهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدیث-حتما ، فردا براتون میارم ....</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-17T10:24:19+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل دوم (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل ۲</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-پس سوار شو دیر شده ، دخترا بدون زبون ریختن من دق می کنن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند لطفا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم ، بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوار ماشین شدیم و راه افتادیم به سمت دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از چند دقیقه رسیدیم به دانشگاه پیاده شدیم و رفتیم داخل کلاس و کمی حرف زدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی هم شروع کرد به چرند گفتاش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زدم تو پهلوش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمیاما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-حله ، ببخشید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از کلاس هم با دوستان خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم ، بعد از سوار شدن از علی پرسیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا منو کشوندی تا اینجا ، کجا می خوای بریم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-به دشت های بی کران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چته امروز احساسی شدی!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بماند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عاشق شدی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-تا حدودی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا کیه اون بد بخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اون خوشبخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کیه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-یه دختر در رویاهام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو حالت خوب نیست ، اما پیشرفت کردی اومده تو رویاهاتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم به دشت و طبیعت فرشی انداختیم و میون مردم نشستیم و چای و قهوه خوردیم و بعدشم کمی تنیس بازی کردیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از تفریح حدود ساعت6 وسایل و جمع کردیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم طرف شهرمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تو راه برگشت به یه دوراهی رسیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-کدوم طرف بریم؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم یکیشو برو که با صفا تره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جاده سمت چب رو رفت و جاده زیبایی بود حدود 1 کیلومتری که رفت ، یه جاده فرعی اصافه شد تا چشمم بهش افتاد یه ماجرا یادم اومد ، سریع به علی گفتم که ترمز کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اوهم سریع نگه داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چی شد؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پیاده شدم از ماشین و این طرف و اون طرف رفتم و قشنگ اون اطراف رو دیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی هم پیاده شد و پرسید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب جونم به لب که هیچی تو هوا پخش شد بگو چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-قول میدی بین خودمون باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اره بخدا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی داستان اینه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من یه روز همراه طاها و رضا و مرتضی اومده بودیم تو این جاده و تو راه برگشتن بودیم که سر این جاده فرعی یه ماشین بود که درش باز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماهم پشت سر این ماشین وایسیدیم و پیاده شدیم و رفتیم ببین چی شده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار تایی رفتیم و دیدیم یه خانمی سرش و گذاشته روی فرمول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صداش زدیم ، سرش و بالا گرفت و دیدم که من اون خانم و میشناسم و قبلا دیده بودمش و هم دیگه رو میشناختیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ازش پرسیدیم چیزی شده؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که جواب داد نمی دونم کجام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انگار حالش کمی بد بود و به هم ریخته بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پس قرار براین شد که یکی از ماها پشت ماشینش بشینیم و تا خونه ببریمش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قرار بود که طاها بشینه ، اما چون اون خانم گفت که منو میشناسه قرار شد که من بشینم پشت ماشینش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پشت ماشین نشستم و کنارمم اون خانم بود که اسمش بیتا بود وقتی راه افتادیم صحبتمونم شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببخشید میشه بپرسم چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اره ، من کمی حالم بده و از زندگیم خسته شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-نمی دونم ، راستی ببخشید زحمتتون شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خواهش نی کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اما با وجود شما کمی بهترم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شایدم بخاطر اینه که حرف زدید کمی اروم شدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-اره ، همین طوره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم و تا در خونشون با ادرسی که داد بهم بردمش دم رفتن بود که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-بشینین می برمتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه متشکرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-نه ، بشینین نمیشه که پیاده برید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-راحت ترم ، کمی دلم گرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-ببخشید حرفام باعث شد ناراحت بشین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه ، برام حرفاتون جالب بود ، چون به اعتقاد بچه های دانشگاه من فردی بی خیالم که هیچی برام مهم نیست اما با حرفای قشنگ شما دارم احساساتم رو پیدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-منم می خوام قدم بزنم میشه باهم بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، اما من نمی خوام به خاطر من بیایدا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی درسته می شناختمش اما اون شب همه چیز برام معنا یافت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب قدم زدیم و راه رفتیم تا رسیدیم به یکی از پارک های دور و بر ، فتیم داخل پارک و کمی نشستیم بعد من رفتم و دوتا بستنی خریدم و اومدم ، با هم خوردیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدشم با تاکسی رفتیم اول بیتا رو رسوندیم ، که دم در خونشون که رسیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه باهم اشناشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-برا چی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-همین طوری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-خب بگید برا چی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پیامتون بدم و اینا ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-باشه ، این شماره منه ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیتا-خداحافط</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافط</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزرگتر از من بود نزدیک 4 سال اما دختر خوبی بود و خانواده خوبی داشت و می شناختن هم اونا من و خانواده ام رو هم خانواده ام اونا رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی داشت با دقت گوش می کرد که حرفام تموم شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ، هنوزم باهاشی؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه ، بعد از یک سال به دلایلی جدا شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-یعنی ، همه چیز تموم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، یه یک سالی باهاش بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-حالا چرا پکری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی یادم اومد خاطراتمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-دوستش داشتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-راستش و بگو ، جون من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اره ، خیلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا پس پا پیش نمی زاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بزرگ تره ازم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اونم دوست داره ؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی دونم ، ولی ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-ولی چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چون بزرگتره فک نکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-این که دلیل قاطعی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو فک کن دوستم نداره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-در هر صورت قیدش و بزنی بهتره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باش ، قیدش رو زده بودم اما این جاده دوباره همه چیز رو یادم انداخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بریم دیر شده ها بقیه حرف ها رو تو ماشین می زنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزار کمی اینجا باشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه چند دقیقه ی دیگه اونجا موندیم و بعدش سوار ماشین شدیم و رفتیم به طرف شهر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو ماشین هم کمی از جزئیات سوال کرد و بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 7 رسیدیم و منو برد به خونمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وارد خونه شدم و سلام کردم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-11T07:29:13+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل اول (رمان ناگهان عشق معنا شد) http://amin2002.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به نام پروردگار هستی</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نویسنده : محمد امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رمان : ناگهان عشق معنا شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام من یک پسریم خاص ، اطرافیان میگنا نه خودم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر از دیار بی خیالی و با مزه ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر بی خیال خوش و کسی که دنیا براش مهم نیست و ارزش نداره و الکی توش داره زندگی می کنه و حتی اون رو بازی هم نمیدونه و کمتر از بازی و پوچ تر میدونه ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه پسر بی خیال و مغرور و تنبل و کسی که هیچی براش مهم نیست و به هیچی اهمیت نداره ، اطرافیان میگنا نه خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب این چرت و پرت ها رو اطرافیان میگن ، اما درست که فکر میکنم میبینم درست میگنا ، اصلا ولش من پسری خوب و عالیم ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب خودم و با زبان خودم معرفی می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من امین خاص ، پسری که دانشگاه میره و ۲۱ سالشه ، دیگه بسه بریم به زندگی چرند من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از امروز دانشگاهم شروع میشه ، یه یک ساعت قبلش اماده شدم و خیلی شیک سوار ماشینم شدم و رفتم به دانشگاه ، بالاخره بعد از رسیدن و دیدن چند دوستم باهم رفتیم به سمت کلاسمون وارد که شدیم حدود ۵ تا پسر که همکلاسی هام بودن و ۱۲ دختر که نمیشناختمشون ماهم سه تا بودیم و وارد شدیم و بعد از احوال پرسی رفتیم سر چرند گفتن باهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدیم به جایی که دوستم علی ، یه پسر پررو بهم گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-امین تو فقط باید ازدواج بکنی ، همین خودمم برات استین بالا میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی محکم زدم به کمرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو ادم بشو نیستی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چرا ازدواج نمی کنی خب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چون نیمه ام رو پیدا نکردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دخترا داشتن به حرفام گوش می دادن که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب ببین چه دخترای خوبی اینجا هستن یکیشون و بردار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببند فک رو ، کسی سنجاق داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه دختری گفت اره من دارم اقا امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه نمی خوام ، پسرا کی داره؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خب مغرور برو بگیر ، ببین چه دختر نازیه ، چقدر با وقار ، چقدر زیبا ، چقدر دوست داشتنی ، کاش میشد دستتو بوس کنم ، دستت درد نکنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینا رو در حین رفتن به طرف اون دختر می گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دختره هم داشت خیلی اروم می خندید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی برگشت سنجاق و داد بهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خودت وسیله تنیهت رو اوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-نه ، الهی قربونت برم ، فدات ، خواهش می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بچه ها اوردنش و دستش رو گرفتم چند بار زدم تو دستش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-غلط کردم ، شکر خوردم ، تا اخر عمرت مجرد باش تا بپوسی یعنی خوشبخت باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولش کردم و همه هم داشتن می دیدن و می خندیدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خیلی بیشعوری ، دیوانه دارم برات زوج پیدا می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-صد سال سیاه نمی خوام پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از این گفت و گو ها استاد اومد و گفت سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس شروع شد و وقت مزه ریختن علی هم فراهم شد همه می خندیدن و شاد بودن که رسید به من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-استاد زوج داشتن مشکلی داره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-امر و فرمایش و سنت پیامبره ، چه اشکالی داره ، کسی و پیدا کردی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-برا خودم نه ، برا دوستم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-خودش باید قبول کنه و از ته دل بخواد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی منو تو بغل کرد و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-بزار خوشبختت کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد این دیوونست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه داشتن می خندیدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که با یک پس گردنی من همه اروم شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-غلط کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد درس و ادامه بدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-شایدم خوشبختت کردا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-استاد شما هم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استاد-شوخی کردم ، ادامه درس ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس که تموم شد علی اومد و باهام حرف زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-پسر بیا این دخترا هر کدوم خواستی برات می گیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی ، حالت و می گیرما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اقا چشم دیگه نمی گم اما از کفت رفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-علی خان کی بهت گفته برا من همسر پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-هیچ کی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-جون خودت ، علی منو ببین ، خودتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-نه بابا کی گفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اگه بگی کی گفته قبول می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-راستی ، باشه میگم مامان و بابات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو بابا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-اه ، بازم گول تو رو خوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از اون حرف ها رفتم به سمت خونمون و با رسیدنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-سلام ، چه خبر از دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-هیچی؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله ، امایه خبر داغ دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-چی زود بگو ، کسی و پسندیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه خیر ، فهمید کی به علی دیروز گفته که تو دانشگاه یکی رو برام و با خواست خودم پیدا کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-خب کی بوده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شما و پدر ، میشه برم اتاقم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مامانم-بله ، بفرما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم توی اتاقم و دراز کشیدم و به سقف خیره شدم اخه سقف صاف و سفید بود و منم صاف و سفید بودن و دوست داشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دانشگاه و زندگیم و اینده فکر می کردم که علی زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، بفرمایید جاسوس امریکایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-دلخور نباش دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-دلخور نیستم ، حوصلت رو ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چقدر مغروری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-به تو چه ، من طبق این جمله عمل می کنم ، با کسی زود صمیمی نمی شوم ، تو بزار پای غرورم ، من می زارم پای شعورم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سنگینیش کمرم رو شکست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حالا...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-می خواستم بگم پس فردا میام دنبالت بریم دانشگاه و بعدشم بریم تفریح</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نمی خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-خواهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حوصله ندارم برام کسی و پیدا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-این کار رو نمی کنم بخدا دیگه هم دربارش باهات حرف نمی زنم ، جون علی بگو باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خیل و خوب ، باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پس فردا شد و منم اماده شدم و کمتر از یک دقیقه بعد از اماده شدنم علی زنگ در و زد و منم رفتم دم در</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-سلام شاه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بقیش و بگی نمیام باهاتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-چشم ، من رو ببخش عالی جناب ، تلکرار نمی شود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-دوباره فیلم دیدی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علی-مشخصه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تابلوئه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-24T05:28:45+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و پنجم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/221 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل25</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از خواب شب قبل که همین اتفاق برام افتاد اما بقیه اش برام نا معلوم بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بالاخره رسیدم بیمارستان از بس گریه کرده بودم چشمام قرمز شده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کادر اورژانس اومد و طناز رو مستقیم برد به ICU</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی دیگه عشقم به هوش هم نبود ، بعد از چند دقیقه همه فامیل ها هم رسیدن و خیلی نگران بودن ولی من تو حال خودم نبودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ناگهان وسط سالن حالم بد شد و دیگه هیچی نفهمیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چشمام که باز شد دیدم بهم سرم وصل است می خواستم بلند بشم که یکی از فامیلام جلوم رو گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بزار برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه ، استراحت کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بزار برم پیش طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی ، یعنی چی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امین میدونی که هر چیز صلاح خدا باشه باید اتفاق بیفته ، خب صلاح خدا این بوده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یعنی طناز من ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اره ، رفت پیش خدا ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما اون که ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بپذیر تسلیت بهت میگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرم و محکم گرفتم و چشمام و بستم و همه خاطراتم با اون زنده شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از چند دقیقه دیگه نمی تونستم دوریش رو تحمل کنم دویدم و رفتم سمت اتاقش اما تا رسیدم دیدم دارن پارچه سفید رو می کشنند روی صورتش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این حرف من دست نگه داشتن و تنهام گذاشتن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز و تو آغوشم گرفتم و باهاش حرف زدم وقتی خودم رو خالی کردم اومدن و پارچه رو کشیدن روی صورتش و بردنش برای کار های خاک سپاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باورم نمیشد چرا؟؟؟چرا عشق من؟؟؟چرا برای من؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون روز حالم اصلا خوب نبود و دنیا برام پوچ و بیهوده بود و تو خودم بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرداش خاک سپاری و شرکت کردم حالم خوب نبود و به چیزی توجه نداشتم جز چیزی که روی دستم بود یعنی تابوته عشق و دنیام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اشکام سرازیر بود و داشتم با خیالش حرف میزدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا رفتی؟؟؟ چرا عزیزم؟؟؟چرا تنهام گذاشتی؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به هم ریخته بودم تا این که وقت این شد که طناز رو بزارم داخل قبرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اومدن این کار رو انجام بدن که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">_نه ، خودم این کار رو می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم داخل قبر و یواش و اروم گذاشتمش داخل قبر و داخل قبر اخرین حرف هام رو باهاش زدم و در اخر هم گفتم همیشه عاشقت می مونم و دعا کن زود بیام پیشد ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از حدود ۵ دقیقه از قبر بیرون اومدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از همه اداب و کار ها خاک رو سرازیر کردند روی قبرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کنار قبرش نشستم براش فاتحه خوندم اما انگار فاتحه زندگیم رو می خوندم من بی طناز چه به زندگی کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه داشتن می رفتن که نگذاشتن بیشتر بمونم و بردنم خونه طناز اینا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از چند دقیقه با پدر طناز رفتیم توی اتاقش ، هنوز تصویرم که کشیده بود توی اتاقش به دیوار بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-پسرم این دست نوشته رو تو میز طناز پیدا کردیم ، خوبه که بخونی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگه رو گرفتم خوندم نوشته بود:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به نام خدایی که افریننده همه موجودات و جهان است همان خدایی که عشقم باعث شد ان را بیشتر بشناسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام امیدوارم امین خوب باشی ، نمی دونم این نامه رو که می خونی من باهاتم یا بی تو هستم و یا..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من تو را به قدر تمام ذرات خاک این دنیا دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در تمام دعاهای بعد از نمازم از خدا خواستم که تو رو به من بده حالا یا تو این دنیا و یا توی دنیای ابدی البته اگر تو بخوای.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من دوستت دارم عشقم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودکارم و در اوردم و زیرش نوشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من می خوام بیام پیشد همین ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرم و گذاشتم به دیوار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-ببخشید اگه ناراحت شدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نه ، غم طناز برای من خوش تر از شادیه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم سر ارامگاهش و دعا براش خوندم و تا حدود ساعت ۴ صبح اونجا البته چند تا دیگه فامیل ها هم بودن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا بهم گفتن که عسل فقط پاش شکسته و امروز دادگاه است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم به دادگاه و بعد از چند روز مکرر دادگاه تموم شد حکم فرداش میومد و اجرا می شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرداش بابای طناز زنگ زد که حکم اعدام عسل اومده شما رضایت میدی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-نظر شما چیه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-هر جور شما میدونی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-از من انتظار ندارید که از خون عشقم و زندگیم بگذرم و رضایت بدم و بگذارم قاتل زندگیم توی این دنیا نفس بکشه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-اروم باش عزیزم ، هر جور که میدونی ، حکم تا سه ساعت دیگه برگزار میشه ، میام دنبالت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از سه ساعت کمتر اومد دنبالم و رفتیم برای اعدام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل رو که دیدم وایساد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-امین من عاشقتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من ازت نفرت دارم احمق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-یعنی بمیرم؟باشه برات میمیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناب و انداختن دور گردنش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-امین ازت خواهش می کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عسل عشقم رو ازم گرفتی ، دنیات رو ازت می گیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محکم زدم زیر چهارپایه زیر پاش و بلافاصله جون داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حالم خوب نبود زندگیم تموم بود دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طنازم که رفت ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگشتن از دادگاه رو پیاده اومدم و قبول نکردم با پدر طناز برگردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وسط های راه بودم که دیدم دنیام دیگه مزه ای نداره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راهم رو کج کردم و رفتم به یک جاده بی کران که اتنهایش خدا بود نه خودکشی و نه کفر می گویم میروم به سمت خدا ، جاده ای که اتنهایش خدا و اگر صلاح بداند خدا ، به طناز میرسم ان دنیا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این جاده رو تا اخر میروم دقیق مثل عشق طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">میروم هر چه خدا خواست همان خواهد شد ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدا من دارم میام سمت تو ، میدونم هوامو داری ، عاشقتم خدا ، تو عشق واقعی هستی...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و پایان عشق واقعی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوشته:محمد امین</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-22T10:32:42+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و چهارم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل24</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاسم برسم اخه من تدریس گیتار می کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 7/5 رفتم کلاس جلسه اول بود و باید بود با دانش اموزام هم اشنا می شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا ساعت 9 کلاس داشتم بعد از ورود به اموزشگاه و سلام و احوال پرسی با مدیریت اونجا و لیست اسامی رفتم و در کلاس رو باز کردم و داخل شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام کردم که یکی از شاگرد ها گفت : ببخشید دوستای دیگه میان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-مشکلی نیست ما شروع می کنیم تا بیان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه خودشون رو معرفی کردن و بعد یکی دیگه از شاگردان هم اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود 9 نفر بودن ، 4 پسر و 4 دختر که دو دقیقه بعد یه دختر دیگه هم اومد وقتی در رو باز کرد دیدم که طناز هست ، لبخندی بهم زد و منم چشمکی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلاس اون روزم توش عشق معنا شد اونوقت که برا شاگردام گیتار می زدم با عشق بود مملو از عشق طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از کلاس که همه رفتن طناز رو به معلم های دیگه معرفی کردم و بعد بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میای بریم سینما ، دوتایی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-نمی دونم ، می خوام اما بابام نمی دونه که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-یه زنگ به بابات بزن و بپرس ازش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنگ زد و بعدش ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-بابام قبول کرد ، کارد داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام اقای مهرانی ، خوبین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-بله ، سلامت باشی ، پسرم اگر بقدری که طناز شما رو دوست داره دوستش داری ، لازم نیست از من دیگه اجازه بگیرید طناز مال شماست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله من خیلی دوستش دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن رو که قطع کردم به طناز گفتم که بریم ، سوار موتور شدیم و مستقیم رفتیم به سینما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلیط رو گرفتیم و بعد رفتیم و داخل سالن شدیم دم در یه خانمی اومد جلو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خانم-سلام طناز خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام خانم علیپور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علیپور-به به ، ایشونن شاه داماد ، پسر ما که نتونست لیاقت شما رو داشته باشد ، ایشون دارن؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-بله ، خیلیم لیاقتشون بیشتر از منه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم طناز کلافه شد از دست این خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خانم محترم کافیه ، مزاحم نشین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و بدون خداحافظی از کنار این خانم رد شدیم و یه جا نشستیم و فیلم رو دیدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدش طناز رو رسوندم و مامانم بهم زنگ زد که برم به مهمونیمون ، رفتم به مهمونی و رفتم داخل و بعد از سلام ، همه گفتن کی بریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-کجا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواستگاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما همه چیز و می دونیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی رو؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تسلیم شو بهتره ، مگه دوست نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم دوستش دارم ، پس تسلیم شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-قبول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه هورا کشیدن و شادی کردن ، پدرم تلفنش رو برداشت و زنگ زد به اقای مهرانی و قرار رو فردا شب گذاشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب به اتمام رسید و دل تو دلم نبود برای فردا که به معشقوقم می رسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا شد و حدود ساعت 6 بعد از ظهر که عسل بهم زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو برداشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-سلام ، بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-قراره امشب بری خواستگاری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم داره پشت تلفن گریه می کنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چرا؟ ، چیزی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من طناز رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من برات اون رو برگردوندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-منم تشکر کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-زندگیت رو ازت می گیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قطع کردم بهم ریخته بودم اما شادی امشب رو با هیچ چیز نمی تونست ازم بگیره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از 3 ساعت رفتیم با فامیل به خواستگاری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از اون چایی معروف اوردن و اینا فقط این شد بریم باهم صحبت کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتیم توی اتاق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کمی از ارزو هامون گفتیم و بعد رفتیم بیرون ، قرار گذاشتن که فردا بریم برا عقد اما قبلش گروه خون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه دغدغه هام تموم شده بود ، به عشقم رسیده بودم و زندگیم دیگه اخر خوشبختی بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب تا صبح به طناز و زندگیمون فکر کردم که از فردا شروع می شد ، عقد ، عروسی و ماه عسل و بعدش زندگی عاشقانه با عشقم و دنیام طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا هم رسید ، صبح رفتیم برای گروه خون ، قرار شد جوابش رو تا ساعت 11 دریافت کنیم ، رفتیم و ساعت 11 برگشتیم و بعدشم جواب ها رو گرفتیم و رفتیم برا خطبه عقد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دل تو دلم نبود تازه جواب های گروه خونمون هم مثبت بود...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خطبه عقد جاری شد و با انگیزه و ارزوهامون دوتایی بله رو گفتیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محرم شده بودیم دستش رو گرفتم و رفتیم با هم بعد از مجلس بیرون اومدیم و دستش توی دستام بود و تو راه سوار شدن به ماشین بودیم که عسل از اون طرف خیابون طناز رو صدا زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز هم رفت اون طرف خیابون اما من روبرو شون اون طرف خیابون نظاره گرشون بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز که به عسل رسید اون رو بغل کرد و عسلم بهش تبریک گفت اما 10 ثانیه بعد عسل بلند فریاد زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-امین من عاشقت بود و تو جواب رد بهم دادی پس اگر مال من نیستی برا کسی دیگه هم نباش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دست طناز رو کشید و دوتاییشون رسیدن وسط خیابون ، یه ماشین بزرگ باری هم باهاشون برخورد کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماتم زده بود و نتونستم بدوم برا نجات عشقم وقتی طناز رو دیدم که پر از خون هست دویدم به سمتش اما نوش دارویی بود بعد از مرگ سهراب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدم بالا سرش و سرش رو بالا گرفتم و روی پام گذاشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین دوست دارم به قدر تموم ثانیه هایی که باهات بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسی دور و بر نبود که محرم باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشقم رو بلند کردم و روی دست بردمش ، عسل و رها کرده بودم و حالم خوش نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشقم روی دستم داشت جون می داد طناز رو گذاشتم توی ماشین و سریع نشستم پشت فرمون و با تمام سرعت راه افتادم به طرف بیمارستان ، تمام هنرم و تو رانندگی برا طناز به نمایش گذاشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید برام پیش بینی شده بود از&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-20T07:25:49+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و سوم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل23</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون روز با تموم فکر و خیالات و رویاهاش گذشت و من و طناز بینمون جدایی افتاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل هم از فرداش کارش رو شروع کرد یعنی جاسوسی رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز به من خبر طناز رو می داد و می گفت که چه چیز هایی رو بهش گفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روز ها گذشت و گذشت و گذشت و گذشت ، و من با خیالش زندگی می کردم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار سال گذشت توی این چهار سال به جز اینکه عسل بهم خبر می داد چیزی رو از طناز نمی دونستم حتی نمی دونستم تو فکر منه یا کسی دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا اینکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهار سال که گذشت ، تو روز 28 اذرماه توی اخرین روز های پاییز ، ساعت 9 شب از طرف عسل بهم یه پیام به دستم رسید ، هیچ وقت پیام نمی فرستاد با کنجکاوی پیام و باز کردم نوشته بود:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام امین اقا میشه بیای خونه محسن اینا الان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه زنگ بهش زدم ، گوشی رو برداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، سلام عسل خانم ، کاری هست بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-بیاید خونه محسن اینا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی شده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-یه خبر خوش هست بیاید حتما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن صدا رو بالا برد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-بیا من از فضولی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-گفتم که باشه میام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم و بعد از 2 دقیقه رسیدم خونشون ، زنگ در رو زدم ، عسل اومد و در و باز کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-سلام ، خوبی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله ، زود بگو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-بیا تو محسنم خیلی وقته منتظره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم داخل خونشون به محسن سلام کردم و بعد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-میشه زود بگین ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-طناز بهم گفت که خدا رو شناخته و خیلی خوشحال بود که به خواسته تو تونسته عمل کنه ، حالا کی قراره بهش زنگ بزنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-هیچ وقت ، شما هم دوستیت رو باهاش قطع کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-چشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-امین چرا همه چیز رو بهم میریزی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن تموم کن ، مگه بخاطر من نقشه نمی کشی نمی خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-چرا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من هدفم از اول این بود که خدا رو به این دختر بشناسونم ، دیگه لطفا دوتاییتون کنار بکشید تا بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-باش ، هر جور راحتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-اما ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-اما چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-یعنی دیگه برات مهم نیست و دوستش نداری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تمومش کنید همین.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بلافاصله از اتاق محسن بیرون اومدم و از خونشون هم همین طور و سوار موتور شدم و رفتم به خونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9/5 رسیدم خونه ، کلافه بودم از زندگیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که دوباره عسل بهم زنگ زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الو ، سلام ، بفرمایبد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-سلام ، میدونم کلافه ای اما باید یه چیز بهت بگم شاید به رگ غیرتت بر بخوره و به طناز زنگ بزنی ، این که میگم راست راسته ، طناز بهم گفت که امشب خواستگار داره و تا حالا بخاطر تو 10 تاشون رو مستقیم رد کرده ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-عسل خانم من اون دختر خانم رو سپردم به خدا ، خدا اگر خواست بهم بر می گردونه ، دیگه هم در این باره با من صحبتی نکن ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-خدانگهدارت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم و گرفتم خوابیدم ، برام دیگه مهم نبود ، شاید امشب برام همه چیز تموم میشد و عشقم برا همیشه از رویا هام جدا می شد ، تازه از همه مهم تر کلافه بودن از همه چیز بد تر بود برام ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا صبح که بلند شدم دیدم عسل نوشته:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز جوابش منفی بوده دیشب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفسم سر جاش اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امشب یه مهمونی فامیلی داشتیم که همه فامیل ها جمع می شدیم تو حیاط خونه قدیمی پدر بزرگ اینام...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جواب پیام عسل رو دادم و نوشتم:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تشکر عسل خانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه سری به خونه محسن اینا زدم و کمی باهام حرف زد اما نمی خواستم به طناز زنگ بزنم چون فکر می کردم یک درصد طناز من رو نخواد و به خاطر ارتباطمون دوباره برگرده و نتونه بگه که نمی خوامت ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما رد کردن خواستگاراش چند فرصت عالی برای من بود شایدم می خواست ثابت کنه که هنوزم دوستم داره ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 6 رفتم به مهمونی ، توی یه سنی قرار گرفته بودم که دغدغه همه فامیل ازدواج من شده بود اخه همه همسنی های من توی فامیل داماد یا عروس شده بود حتی بعضی هاشون هم سنشون از من کمتر بود اما من نوه و نتیجه اول این خاندان داماد نشده بودم ، برا همین همه از فامیل های دور تا خواهر برادر های پدر و مادر بزرگم همه روی من کلیک کرده بودن و تا من رو می دیدن می گفتن: که باید داماد بشی حالاشم خیلی دیر شده.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از رسیدن به این مهمونی و حرف های اطرافیان که باید داماد بشی خیلی دیر شده رفتم و وضو گرفتم و نماز اولم که خوندم دیدم یکی از فامیلامون با یه لبخند پر حرف و پر معنی وارد اتاق شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فامیلمون-امین بیا خاله گوشیت داره زنگ میزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو که گرفتم و اسم مخاطب رو دیدم نوشته بود طناز ، البته خنده اش از عکس طناز بود و اسمش که فهمید منم یکی رو زیر سر دارم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فامیلمون هم رفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جواب دادم تلفن رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الووو ، سلام بفرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام ، خوبی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-شما؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-طناز یا به قول شما خانم مهرانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باهم زدیم زیر خنده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خوبی عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره ، عشق من چطوره؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خوبم ، طناز خیلی دلم برات تنگ شده بود و می خوام دیگه در کنارم باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-منم همین طور ، در ضمن به حرف عشقم گوش دادم و رفتم خدا رو شناختم ازت ممنونم که راهنماییم کردی و خدا رو به یادم انداختی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب وقتی رفتم و پیوستم به جمع فامیل ها همه نگاه ها به سمتم بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چیزی شده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی گفت مبارکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی دیگه گفت خانم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و حرف های دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از همه معذرت خواهی کردم و رفتم که به&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-17T04:20:14+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین فصل بیست و دوم (رمان عشق واقعی) http://amin2002.mihanblog.com/post/218 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فصل22</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-درک کن دیگه محسن ، دختر خاله محترمت درخواست دوستی به من داده دیشب و اینم شمارش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن شماره رو گرفت و دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-عسل به یه شرط نمیرم همه چیز و به خاله بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-چی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-بیای تو گروه من و امین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-من ارزومه با امین تو یه خط باشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-باید بخاطر ما با یه دختر مچ بشی و همه چیز زندگیش رو از زبونش بکشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عسل-قبول ، بخاطر امین باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن چی تو سرته.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-به وقتش میگم ، اول بزار برا عسل همه چیز و بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماجرای من و طناز و از سیر تا پیاز برا عسل خانم گفت و اونم قبول کرد و قرار شد از دو الی سه روز دیگه بره و شروع کنه دوستی رو با طناز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعدشم عسل خانم خداحافظی کرد و رفت خونشون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-محسن فکرت خوبه اما من دلم شور میزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-شور چی؟ این دختره الان تو مشت ماست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه ، قبول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اصرار محسن شب و خونشون خوابیدم و چون موبایلم و خاموش کرده بودم با تلفن ثابت محسن زنگ زدم و خبر دادم اما رسید به این سوال که خانوادم گفتن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا رفتی ، چی شد ، طناز خیلی ناراحت بودا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-این دختر فعلا به درد من نمی خوره ، اگر توی زندگیتون اضافیم میتونم برم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه عزیزم ، من گفتم برایی که زود تر به مرادت برسی و گرنه از خدامونه هنوز پسر خونه و مجرد و البته پیشمون باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-من این دختر رو همراه با دین و یاد خدا می خوام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باشه هر جور راحتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس من خونه محسنم ، فردا میام خونه ، خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خداحافظ ، مواظب خودت باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو قطع کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-امین خان عصبانیتت رو سر خانوادت خالی نکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بیا برو بابا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن خندید و قرار شد تا صبح برنامه دوستی عسل و طناز و بچینیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون شب تا صبح نخوابیدم و تا نماز صبح اون برنامه رو چیدیم ، مو لای درزش نمی رفت.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از نماز صبح هم رفتم یه دو ساعتی خوابیدم و بعدشم از محسن تشکر و خداحافظی کردم و رفتم به خونمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی رسیدم مادرم برام صبحونه اورد ، خوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدای زنگ تلفن خونمون اومد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-امین بیا شماره خونه طنازه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ولش کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادر-بیا جواب بده ، بدو ببینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن و برداشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز با بغضی گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-سلام ، چرا گوشیت خاموشه...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خب الان بفرمایید خانم مهرانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-دوباره شدم خانم مهرانی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حوصله ندارم دیگه زنگ نزنین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-امین به جون طناز این خواهشم و قبول کن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بفرمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-فردا بیا پارک دیشبی ، ساعت 6 ، بزار اخرین حرف هامو بهت بگم اگه دیگه دوستم نداری...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گوشی رو قطع کردم و از مادرم خواستم دیگه گوشی و برنداره اگه شماره طناز بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9 صبح زنگ زدم به محسن و قرار شد بریم پارک فلان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حدود ساعت 9/15 بود که رسیدم پارک محسنم بود و باهم رفتیم و نشستیم روی یکی از نیمکت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماجرا رو بهش گفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محسن-پس عسل از پس فردا بره بهتره ، تو باید بری سر قرار چون می خواد حرف های اخرش و اون دختر بزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-طبق معمول قبول کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه افتادم و رفتم به خونمون و گرفتم خوابیدم و مادرم برا ناهار صدام زد و بعد از ناهار هم دوباره خوابیدم اخه خیلی خسته بودم و دیشبش نخوابیده بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب حدود ساعت 6 بلند شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم با دیدن من بهم گفت که طناز چند بار دیگه هم زنگ زده به خونه گفتم که خوابی ، گفت که فردا بری به پارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم-امین فردا حتما برو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم بیرون و با محسن کمی بودم و حدود ساعت 10 اومدم خونه و خوابیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فردا چشمام که باز شد طناز اومد جلو چشمام از همون لحطه استرس شدیدی بر من حاکم شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروز یا از طناز جدا می شدم و یا باهاش میموندم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون روز رو با استرس شدید تا وقت دیدار با طناز گذروندم و نیم ساعت زود تر رفتم و موبایلم رو از محسن گرفتم و سر وقت به پارک رفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم که روی یک نیمکت با پدرش نشسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم جلو و سلام کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدرطناز-سلام ، عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قرار شد که من و طناز قدم بزنیم و باهم حرف بزنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قدم زنان رفتیم و داشتیم قدم می زدیم وقتی قشنگ از پدرش دور شدیم ، طناز سکوت و شکست و خیلی بلند و پشت سرهم حرف میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اقا امین فقط بلدی که اذیت کنی ، اصلا درک نداری ، من عاشقتم ، نمیتونی این رو بفهمی ، چرا توجه نمی کنی ، منم احساس دارم ، چرا باهام نمی مونی ، ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی حرف هاش تموم شد با لبخندی خیلی اروم جواب دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-الان اروم شدی عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره ، ببخشید خیلی صدام و بردم بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-حق داری ، طناز من باید یه چیز رو بهت بگم و بعدش ....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-تو که همه چی رو قبلا گفتی اینم روش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-تو چرا من رو دوست داری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-چون اخلاقد ، محبتت ، و خیلی ویژگی های دیگه داری ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-ببین کسی که چیزی رو خلق می کنه خودش اون ویژگی ها رو بی نهایت بیشتر از اون موجود خلق شده داره ، قبول داری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز-اره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-پس خدا این ویژگی های من رو خیلی بیشتر از من داره ، خیلی ، چرا به اون توجه نمی کنی ، برو وقتی خدا رو شناختی بیا باهم و البته با خدا باشیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طناز دیگه پلک نمی زد ، جواب هم نمی داد ، انگار تو یه عالم دیگه بود ، حتی وقتی ازش خداحافظی کردم و از کنارش رد شدم جوابم رو نداد و بهم توجه ای نکرد و تو یه عالم دیگه بود .....</font></div><div style="text-align: center;"><hr><div style="text-align: center;" align="center"><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA">@نوشته محمد امین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>#یک قدم تا قلم </span></font></p></div></div></div> text/html 2017-02-10T05:34:00+01:00 amin2002.mihanblog.com محمد امین بسم الله الرحمن الرحیم (پست ثابت) http://amin2002.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font class="text4"><font size="4"> </font><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><br><font size="2">سلام به این وبلاگ خوش آمدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br></font></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">برای شادی روح دوستم صلوات ختم کنید</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">...</font><br><br></font></font></font><hr><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">"متاستفانه هر گونه الهام و سوء استفاده از مطالب این وب به علت دست نویس بودن حرام است...</font></font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="2">"</font><br></font><br></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="4"><font size="2">روی موضوع مورد نظر کلیک کنید...<br><br>درباره من هم بخونید (سمت چپ صفحه)</font><br></font><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/porofayl" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lw82_negar_06072016_111930.png" alt="" hspace="NaN" height="189" width="189" vspace="0" border="NaN" align="bottom"></a><br><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1877345/amin.amin.apk" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/wc13_negar_30112016_111949.png" alt="" hspace="0" height="192" width="192" vspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><br><a href="http://amin2002.mihanblog.com/extrapage/ertebat" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/tj2o_negar_11082016_114731.png" alt="" hspace="0" height="186" width="196" vspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><br></font></div><hr align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دست نوشته هام رو دنبال کنید (با مراجعه به موضوعات مختلف وب)<br><br></font></font></font><hr><font class="text4" size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;لطفا برای بهبود وبلاگ حتما نظر دهید (فقط در پست ثابت)</font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> و در نظرسنجی شرکت کنید.<br></font></font></font><br></div><div align="center"><hr><br><font class="text4" size="6"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">مدیریت وب یک قدم تا قلم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></font><br><br>محمد امین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"></font><br></font></font></div>